TEST RUN<>
082018<><>

FileHippo App Manager 2.0, Kaspersky Software Updater 2.0.1, Glarysoft Software Update Pro 5.44, Filepuma Update Detector 5.44, Patch My PC Updater 4.0.1, Avira Software Updater 2.0.5, SUMo 5.7, OUTDATEfighter 1.1

Programi za ažuriranje instaliranog softvera

Stalno jurenje za najnovijim verzijama programa predstavlja prilično neprijatnu aktivnost. Jedan manji deo softverskih naslova ima ugrađene mehanizme za automatsku nadogradnju, drugi nas šalju na sajt odakle sami ručno moramo preuzeti i instalirati potrebni sadržaj, dok treći ne daju bilo kakvu informaciju o postojanju nove verzije.

Veliki broj korisnika se dosta ravnodušno odnosi prema ovom pitanju, pošto će i neka stabilna aplikacija stara tri-četiri godine sasvim lepo obaviti posao za koji je napisana. Naravno, nove verzije sa sobom donose nove mogućnosti, ali se obično ne radi o stvarima bez kojih se ne može živeti.

Jedna od najvažnijih dimenzija obnavljanja softvera odnosi se na rešavanje pitanja bezbednosti sistema. Naime, nije retka pojava da greška u nekom programu može omogućiti prodiranje u lokalni sistem, pa je preporučljivo češće updateovati softver. Programi predstavljeni u ovom tekstu olakšavaju posao pronalaženja i instaliranja aplikacija za koje postoje novije verzije.

FileHippo App Manager 2.0

 
FileHippo spada među poznatije sajtove za preuzimanje softvera, pa zbog toga ideju autora da kreiraju sopstveni program za pronalaženje zastarelih verzija smatramo logičnim i marketinški mudrim potezom. App Manager (filehippo.com/download_app_manager, 2,08 MB) nam na početku rada daje mogućnost da izaberemo automatsko proveravanje softvera prilikom podizanja sistema, u tačno zadanom vremenu ili da to radimo ručno.

Interfejs programa je jednostavan i sadrži dva bloka opcija. Blok Settings, osim neizbežnih kozmetičkih podešavanja i mogućnosti rada kroz proxy server, sadrži i opciju pod nazivom Custom Locations. Naime, program na račun brzine dobijanja rezultata proverava samo one naslove koji su instalirani u okviru standardnih lokacija za tu namenu (pre svih, Program Files). Sve što se nalazi izvan toga se ne proverava, pa ukoliko želimo to da promenimo, moramo u okviru menija da unesemo putanju do željene lokacije.

Centralni deo aplikacije predstavlja blok pod nazivom My Apps u čija tri dela se prikazuju sve instalirane aplikacije, one za koje je utvrđeno da imaju novu verziju i ignorisane aplikacije. Ova poslednja opcija podrazumeva da smo kliknuli na taster Ignore, a on se nalazi pored naslova koji se može nadograditi. Klikom na Download and Run pokrećemo proces instaliranja koji se obavlja u pozadini.

Kaspersky Software Updater 2.0.1

Poznati proizvođač iz sveta antivirusnih programa odlučioje da ponudi program za ažuriranje softvera – Software Updater (kaspersky.com/free-software-updater, 2,9 MB), kao poseban proizvod. Početni prozor aplikacije sadrži samo jedan taster preko koga možemo da pokrenemo proceduru provere postojanja updateova, a koja može da potraje nekoliko desetina sekundi. Ispod tastera stoji vreme poslednje provere.

Prozor sa rezultatima, osim brojeva instalirane i sveže verzije u pojedinim slučajevima, sadrži i poruku important update, pa bi njihovim instaliranjem mogli da se reše potencijalni propusti vezani za bezbednost sistema. S desne strane se nalazi taster sa padajućim menijem koji nam pruža mogućnost da izabrani naslov ažuriramo ili da ga izuzmemo iz tog procesa. Klikom na update dobijamo dodatni prozor za tu namenu. Sama instalacija se obavlja automatski u pozadini i ne zahteva ručno preuzimanje programa.

Na naše veliko (i svakako negativno) iznenađenje, Software Updater je pronašao samo četiri programa kojima je potrebna nadogradnja, pri tome ignorišući neke vrlo poznate naslove. To je suviše malo za program od renomiranog proizvođača odličnih antivirus programa, tim pre što se ipak radi o nečemu što je teško gotovo 60 megabajta. Istine radi, proizvođač navodi da se njihov proizvod prvenstveno bavi pitanjima bezbednosti, ali nam ovo zvuči dosta neuverljivo. Na spisku za testiranje smo imali ranu verziju programa Adobe Reader X, za koju sasvim pouzdano znamo da je imala brojne visokorizične propuste vezane za prepunjavanje bafera, a koja se nije našla na spisku naslova koje je potrebno ažurirati.

Glarysoft Software Update Pro 5.44

 
Glary nam je od ranije poznat kao proizvođač dobrih sistemskih programa, pa nas je interesovalo kako izgleda realizacija njihove aplikacije (glarysoft.com/software-update, 7,5 MB) za pronalaženje svežih verzija softvera. Iako ne možemo da tvrdimo da spadamo u neoprezne korisnike, prilikom instalacije smo po inerciji označili checkbox ispod EULA teksta. Misleći da se slažemo sa uslovima korišćenja, to je dovelo do neželjenog instaliranja njihovog programa pod nazivom Malware Hunter. Uvek smo bili protiv „utrpavanja” softvera, a i ovo možemo svrstati u tu kategoriju.

Proces pretraživanja sistema i upoređivanja stanja sa online bazom podataka može da potraje i nekoliko minuta. Ovde nas dočekuje nešto bogatiji korisnički interfejs, sa menijem na levoj strani i panelom za prikazivanje podataka na desnoj. Početna stranica nudi predloge za instaliranje softvera podeljene u 15 različitih kategorija. Ideja je zaista dobra, ali je ukupni broj ponuđenih naslova suviše mali, a u spisak su lukavo uvršteni i programi Glarysofta.

Meni pod nazivom Updates je glavni deo programa i prikazuje programe za koje je utvrđeno da imaju noviju verziju. Ono što na prvi pogled može zbuniti korisnika je to da se na listi rezultata nalaze ne samo programi koji se mogu obnoviti, već i oni koji se mogu pronaći na spisku sa početne stranice. Jedina razlika je u tome što je kod jednih napisan broj stare i nove verzije, dok kod drugih piše da su nadograđeni na najnoviju verziju. Ukupni broj programa je prikazan na dnu prozora i tamo u našem slučaju vidimo da je moguće nadograditi šest od deset prikazanih naslova, što objašnjava zašto je u meniju prikazan broj šest.

U dnu levo imamo opciju (de)selektovanja svih ponuđenih stavki. Proces preuzimanja softvera se obavlja automatski, ali u trial režimu imamo mogućnost preuzimanja samo jedne aplikacije. I ovde u meniju sa podešavanjima možemo uključiti instaliranje Beta verzija, što je u izvornom obliku isključeno. Komercijalna verzija ima mogućnost instaliranja softvera na udaljenim računarima.

Filepuma Update Detector 5.44

 
Filepuma je još jedan od sajtova za preuzimanje softvera, a iza njega stoji prethodno pomenuti izdavač softvera Glarysoft. Update Detector (filepuma.com/updatedetector, 5,43 MB) ima specifičan princip rada koji nakon pokretanja programa dosta brzo izbacuje prozor sa informacijom o broju programa spremnih za ažuriranje. Ishod akcije je automatsko otvaranje podrazumevanog pregledača interneta koji prikazuje web stranicu njihovog download servisa sa podacima o postojećoj i najsvežijoj verziji, kao i linkovima preko kojih možemo preuzeti željene aplikacije.

Jedina opcija iz sekcije sa podešavanjima koja je zaslužila pominjanje je ona koja se odnosi na mogućnost da program po želji korisnika daje podatke o potencijalnim Beta izdanjima ili da se ograniči samo na finalne verzije. U našem slučaju, program je pronašao 11 aplikacija koje se mogu ažurirati, što je zanimljiv podatak ukoliko znamo da je Software Update Pro komercijalan proizvod i da je delo iste firme. Update Detector ostavlja asketski utisak, ali sa zadovoljavajućim rezultatima rada.

Patch My PC Updater 4.0.1

 
U pitanju je portabilna aplikacija (patchmypc.net, 1,7 MB) koja je po konceptu, donekle, slična sa Software Update Pro, ali sa nešto drugačijim načinom realizacije. Leva strana prozora i ovde sadrži panel sa podržanim opcijama, do njega se nalazi lista sa programima koje je moguće automatski instalirati, dok je desni deo prozora namenjen panelu za prikazivanje informacija i raznoraznih podešavanja. Na vrhu prozora se nalaze osnovne informacije o sistemu, kao i svojevrsni semafor koji pokazuje koliko aplikacija se može ažurirati i koliko njih je već ažurirano.

Softver je razvrstan u 20 kategorija, a u trenutku pisanja teksta nam je na raspolaganju bio 301 naslov koji možemo instalirati ili ažurirati. Ukoliko neka kategorija sadrži aplikaciju koja se može obnoviti, boji se u crveno; boja je zelena ukoliko su sve aplikacije ažurirane, a crna ukoliko nemamo instaliranu aplikaciju iz te kategorije. Istovremeno se u informativnom panelu prikazuje (ponovo crvenom bojom) spisak aplikacija koje imaju svežiju verziju. Na dnu prozora nalaze se dva tastera od kojih jedan služi za pokretanje provere ažurnosti, dok drugi služi za započinjanje updatea.

Zanimljiva karakteristika ovog programa je to što, osim dela za update i instaliranje softvera, poseduje i blok (pri tome dobro koncipiran) za deinstaliranje programa. Tu je i vrlo dobar modul za zadavanje vremenskih perioda u kojim će se vršiti automatska provera ažurnosti. Ne smemo zaboraviti ni meni Options koji sadrži neobično veliki broj podešavanja.

Avira Software Updater 2.0.5

U goste nam stiže još jedan program – Avira Software Updater (avira.com/en/avira-software-updater, 5,12 MB). On je delo kompanije koja se prvenstveno bavi razvojem antivirusnog softvera. Kod nas je u svoje vreme bio dosta popularan njihov besplatni antivirusni paket koji je relativno često zno da previdi postojanje opasnog koda i dozvoli malicioznu aktivnost.

Kompaniju Kaspersky smo kritikovali zbog nepotrebno velikih gabarita njihovog Software Updatera, ali nakon Avire, dosta toga im možemo oprostiti. Instalacioni fajl veličine pet megabajta prvo instalira kontrolni centar preko koga se pokreću sve njihove aplikacije, a zatim i modul Software Updater, čija je veličina čitavih 114 megabajta. Jedini vidljivi plus od tolike količine podataka je modul za proveru ažurnosti drajvera koji nismo imali prilike da vidimo kod konkurencije.

Rezultate pretraživanja dobijamo u okviru menija Overview, gde se u slučaju postojanja novijih verzija pojavljuje spisak aplikacija. Program je u ovom segmentu pokazao ispodprosečne rezultate sa četiri pronađena programa. Od ostalih opcija tu su moduli Monitored Software koji prikazuje spisak programa za kojima se „juri” i Events od kojega nemamo konkretne koristi. Ovaj program teško možemo okarakterisati drugačije osim kao veliko razočarenje. Kada se svemu tome doda ograničenje na jedan update dnevno, dobijamo jedan od najlošijih izbora od svih prisutnih kandidata.

SUMo 5.7

 
SUMo ili Software Updates Monitor (kcsoftwares.com/?sumo, 2,39 MB) sa gabaritima manjim od šest megabajta dolazi kao malo osveženje posle prethodnog nilskog konja. Nakon prvog pokretanja aplikacije, „čarobnjak” od nas traži da odredimo da li će program automatski potražiti instaliranje programa na računaru. Ukoliko na to pristanemo, kreće proces koji može trajati prilično dugo, pošto se vrši detaljna analiza fajl-sistema. Kada se on završi, dobijamo opciju za proveru ažurnosti softvera. Smatramo da je u pitanju nepotrebno komplikovanje stvari koje su se mogle bolje obaviti, ali šta je – tu je.

Dizajn interfejsa vidno naginje ka old school principima bez mnogo šminke. Uz listu sa instaliranim softverom, dijalogom dominiraju tasteri koji predstavljaju prečice ka najkorišćenijim funkcijama. Taster Drivers Update služi samo kao link ka sajtu sa programom DUMo. I ovde imamo „semafor” za prikazivanje rezultata koji je dosta napredniji od onoga kod Patch My PC Updatera. Osim podatka o broju instaliranih programa, dobijamo i uvid u broj programa koji su ažurirani, koji imaju manje značajne nadogradnje i one veoma važne. Značajne nadogradnje odnose se na naslove kojima se razlikuje broj verzije, dok se pod manje značajnim (minornim) smatraju one koje se razlikuju u broju podverzije.

Rezultati rada programa su, ukratko rečeno, sjajni. Uspeo je da pronađe novije verzije za čak 21 program, od čega je njih osam imalo status „značajnog” updatea, dok se ostatak odnosio na naslove sa manjim unapređenjima. U besplatnoj verziji nadogradnja se vrši ručno i program nam preko kontekstualnog menija nudi mogućnost preuzimanja sveže verzije preko njihovog sajta ili direktno od proizvođača.

Iako postoje sitnije nesavršenosti, kvalitet pretraživanja programa pokazao se kao ubedljivo najbolji od svih testiranih programa.

OUTDATEfighter 1.1

 
Početni ekran programa (spamfighter.com/OUTDATEfighter, 1,99 MB) daje osnovne informacije o sistemu, kao i veći broj stvari koje smatramo nepotrebnim prilikom dizajna korisničkog interfejsa, ali na sve to je moguće „zažmuriti” kada se radi o besplatnom softveru.

Klikom na veliki crveni taster započinjemo proces skeniranja softvera koji traje neočekivano kratko. Nakon završetka procedure, program se automatski prebacuje na opciju menija Last Scan, gde su prikazani programi koji se mogu nadograditi. Osim naziva programa i njegovog izdavača, dobijamo broj instalirane i najsvežije verzije, kao i podatke o veličini koji u velikoj meri odudaraju od stvarnih vrednosti, bar kada je reč o pojedinim naslovima. Tu je i opcija pod nazivom Info, koja po ideji treba da nam da više podataka o programu, ali u stvarnosti samo sumira podatke koje smo prethodno naveli. Opcija unutar sebe ima link pod nazivom More Info, a on nas vodi do sajta proizvođača softvera. Preuzimanje se vrši bez potrebe za intervencijom korisnika.

Od ostalih specifičnosti programa bismo mogli da izdvojimo postojanje modula Uninstall, koji služi za deinstaliranje programa i nema nikakve napredne opcije. Tu je i, za ovaj pregled, jedinstveni modul što služi za rad sa updateima Windowsa, koji odvojeno tretira važne i opcione nadogradnje. U suštini, lepa mogućnost u nekim prošlim vremenima, ali je u slučaju Desetke to anahronizam, koji mimo toga ruši aplikaciju. Kao nedostatak bismo mogli da navedemo nepostojanje opcije za pokretanje automatske provere u određenim vremenskim intervalima. Sa četiri pronađena naslova, od kojih su svi dobro poznati, po efikasnosti rada program spada u donju kategoriju.

• • •

Test smo započeli sa skoro 20 programa, ali smo veći deo njih, iz ovog ili onog razloga, izbacili iz pregleda. Veliko razočarenje su priredili naslovi poznatih proizvođača antivirusnog softvera, koji su uprkos svojim zamašnim gabaritima pružali neočekivano skromne rezultate. Nešto malo bolje se pokazao program firme Glarysoft, koji se od komercijalne verzije razlikuje samo po izostanku automatskog preuzimanja, pa i to možemo posmatrati kao razočarenje. Automatsko preuzimanje ima i program OUTDATEfighter, ali je i on imao skroman uspeh sa pronalaženjem softvera. Patch My PC Updater nam se svideo iz više razloga, a u pronalaženju svežeg softvera je pokazao osrednje rezultate. U direktnom sukobu file download sajtova, puma se pokazala nešto moćnijom od nilskog konja, dok je daleko ispred svih otišao SUMo, koji je pronašao praktično sve što se moglo pronaći.

Igor S. RUŽIĆ

 
FileHippo App Manager 2.0, Kaspersky Software Updater 2.0.1, Glarysoft Software Update Pro 5.44, Filepuma Update Detector 5.44, Patch My PC Updater 4.0.1, Avira Software Updater 2.0.5, SUMo 5.7, OUTDATEfighter 1.1
Šta mislite o ovom tekstu?
FL Studio 20
Brave 0.23.19
SSuite Ex-Lex Office Pro 2.34
Far Manager 3.0
Inviska MKV Extract 6.0
UserBenchMark 2.9.4
HDCleaner 1.134
R-Drive Image 6.2
Aiseesoft Game Recorder 1.1
Corel PhotoMirage
AlbumStomp 1.56
Apeaksoft Video Converter Ultimate
HTTPS Everywhere 2018
CareUEyes 1.1.1
Firefox Download Tool 1.3.1
Photoshop Collage Templates
Self Destroying Cookies 0.1
Password Protect Video Master 8.0
Simple Sticky Notes 4.3
Sports Photo Effects
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera