PrethodnoSledeće
Oglašavanje

Oglašavanjem u "Svet kompjutera" vaše poruke stižu do desetina hiljada potencijalnih kupaca.

CENE OGLASA
Veličina cena
K4 90.000
K2 80.000
K3 70.000
3. stranica 70.000
2/1 stranica 110.000
1/1 stranica 65.000
1/2 stranice 35.000
1/3 stranice 30.000
1/4 stranice 20.000
Modifikovano: 1. avgust 2014.

Cene su u dinarima, bez uračunatih 20% PDV-a.

Uplata se vrši na tekući-račun:
205-16454-02
kod Komercijalne banke a.d., Beograd

Kod gotovinske uplate opštom uplatnicom obavezno naznačiti
„poziv na broj (odobrenje)”: mmgg150-0 (umesto „mm” staviti broj meseca sa vodećom nulom, umesto "gg" poslednje dve cifre godine)
a kao „svrhu uplate”: „Politika a.d., oglas za Svet kompjutera”.

Za uplate iz inostranstva pogledajte devizne cene oglasa.

Rok za uplatu i rezervaciju oglasa je 15. u mesecu za broj od narednog meseca.

Oglas možete da naručite/rezervišete i on-line, ako kliknete ovde.

Prema važećem Zakonu o oglašavanju, svaki oglas mora da prati kompletno popunjena Oglasna deklaracija. Ovde možete preuzeti formular u JPEG formatu (za ručno popunjavanje) ili PDF formatu (za elektronsko popunjavanje). Ipak, do donošenja zakona o elektronskom potpisu, za višestruko korišćenje preporučujemo formular u DOC formatu.

Za detaljnije informacije o uslovima oglašavanja i časopisu uopšte, možete da preuzmete naš Media kit 2015 (PDF, 966 KB)
Media Kit 2015

Kontakt: marketing

Priprema i isporuka oglasnog rešenja

"Svet kompjutera" se priprema za štampu uz pomoć najsavremenije tehnologije, osvetljavanjem štamparskih ploča direktno iz računara. Zbog toga ne prihvatamo pripremu na filmu, već nam je potrebna datoteka, u jednom od sledećih formata:
  • EPS, bez fontova (tj. sa fontovima pretvorenim u krive), sa CMYK elementima;
  • slika (bitmap) celog oglasa, rezolucije 300 dpi i odgovarajuće veličine, u CMYK formatu, TIFF ili JPEG;
  • CorelDRAW dokument (v. 7 ili noviji), bez fontova (tekst pretvoriti u krive i proveriti Text Statistics u meniju Text).
  • PDF napravljen Acrobatom verzije 4 ili novijim (PDF1.3+), sa CMYK elementima i embedovanim kompletnim fontovima.

Molimo da se pridržavate sledećih dimenzija:

Veličina oglasa dimenzije (šir. x vis. mm)
1/1 stranica, pun format neobrezano: 219 x 301
(posle obrezivanja: 216 x 298)
1/2 stranice, horizontalno 195 x 135
1/3 stranice, vertikalno neobrezano: 69 x 301
(posle obrezivanja: 66 x 298)
1/3 stranice, horizontalno 195 x 90
1/4 stranice, horizontalno 195 x 65
1/4 stranice, klasično 95 x 135
1/8 stranice 95 x 65
1/16 stranice 45 x 65 ili 95 x 30
1/32 stranice 45 x 30

Za dodatne tehničke informacije i detaljnije uputstvo pripreme datoteke sa oglasom kontaktirajte uredništvo.

Rok za predaju oglasnog rešenja je 20. u mesecu za broj od narednog meseca (osim za januarski i martovski broj).

Datoteku sa oglasom možete da nam isporučite na bilo kojem prenosnom mediju. Veće datoteke postavite na vaš server i pošaljite tačan link našem marketingu. Kraće datoteke možete da pošaljete i elektronskom poštom. Alternativna ("Cc:") adresa je svet_kompjutera@yahoo.com.

 
Opšte informacije
Sadržaj "Sveta kompjutera"
Sadržaj "Sveta igara"
Redakcija
Naš izdavač
Kontakt
Saradnja
Oglašavanje
Pretplata