STARO ZA NOVO<>
022010<><>

Civilization IV: Rise of Mankind: A New Dawn

Iako se i sama Civilizacija u osnovi zasniva na razvoju čovečanstva od najstarijih vremena pa do modernog doba, modifikacija Rise of Mankind pokušala je to donekle da obogati i unapredi. U pitanju je, pre svega, realistični mod čija je glavna odlika obilje opcija za dodatno prilagođavanje igre.

Jedan od osnovnih ciljeva ove igre nije bio toliko da nam pruži nov setting kao u slučaju većine modova za Civilizaciju koliko da ono što ona već sadrži učini istorijski preciznijim, ali i da omogući igraču da sâm bira kako će njegova igra na kraju izgledati. Oblast u kojoj ćete najpre primetiti nove opcije jeste diplomatija, koja omogućava trgovinu, osnivanje ambasada, dobijanje prava na prolaz kroz tuđe teritorije, prodaju i razmenu radnika ili vojnih jedinica. S druge strane, proizvodnja je obogaćena mogućnošću da u jednom potezu istražujete ili kreirate više stvari odjednom. Gradovi rastu dalje i više nego u osnovnoj igri. Upotreba terenâ, a posebno planina, takođe je dobila novu dimenziju. Na njima je sada moguće gajiti određene resurse, čak i graditi gradove kojima civilizacije bez mogućnosti penjanja neće moći da priđu.

Međutim, najveća promena odražava se u obilju novih tehnologija, zdanja i jedinica. Tehnološko stablo u potpunosti je izmenjeno i obogaćeno, što je dovelo do mogućnosti izgradnje novih objekata i drugačijih trupa, ali i promene kategorizacije i sistema napredovanja tih jedinica.

Iako Rise of Mankind u Civilizaciju ne unosi nikakve drastične novine u smislu potpuno novih carstava, okruženja ili priče – ovaj mod je kreiran prvenstveno sa idejom da obogati igru i učini je donekle realističnijom. Tu ulogu on obavlja na savršen način, tako da ga možemo preporučiti onima koji žele ponovo da se posvete ovoj igri malko drugačije.

Mod zahteva ekspanziju Beyond the Sword sa patchom 3.19. Instalacija je jednostavna kao i kod svih Civilization modova (samo ga raspakujte u folder Mods u direktorijumu igre), a u ovom trenutku najveća očigledna mana jeste relativno često pucanje igre, te preporučujemo redovno snimanje pozicije.

Jovana KUZMANOVIĆ

 
 STARO ZA NOVO
Civilization IV: Rise of Mankind: A New Dawn
Šta mislite o ovom tekstu?
Command & Conquer 3: Mideast Crisis 2
Mechwarrior - Living Legends: Crysis Total Conversion Mod
Deus Ex: The Nameless Mod
Left 4 Dead: Dead Before Dawn

 JA, IGRAČ
in dreams

Veličina:
76 MB
Adresa:
http://tinyurl .com /yzkglsm
Home / Novi brojArhiva  •  Opisi igaraKorak po korakŠta dalje?NetgamesOpšte teme  •  Svet kompjutera
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontakt | Saradnja | Oglasi | Pretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opisi igara
Netgames
Opšte teme
Test Fun
Korak po korak
Šta dalje
Svet kompjuteraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera