LAKI PINGVINI<>
112008<><>

Srpski Lancelot

Alternativa podrazumevanom meniju u KDE4

U momentima kada sve što postoji jednostavno „nije to”, osnovna razlika između dva puta do rešenja jeste da li će to uraditi neko drugi ili ne. Frustracija nastala nepostojanjem željenog rešenja mnogo češće, nažalost, predstavlja razlog za odustajanje. Onda kada to nije slučaj, uzimanje stvari u svoje ruke može dovesti do izuzetno zanimljivih rezultata.

Lancelot je ALI (Application Launcher Interface), odnosno, u slobodnom prevodu, interfejs za pokretanje programa za KDE4, domaće proizvodnje, idejno kreiran od strane Ivana Čukića, KDE programera i aktivnog člana lokalne i globalne zajednice slobodnog softvera, a, sudeći prema imenu programa, i ljubitelja Montija Pajtona. Ukratko, radi se o nešto drugačijem pristupu problematici od onog koji možemo iskusiti korišćenjem podrazumevanog rešenja koje stiže uz KDE 4.

Pre nego što dotaknemo instalacioni proces, valja naglasiti da je Lancelot u suštini plazmoid, tj. widget za KDE desktop (Plasma). Iako se očekuje da će biti podrazumevano prisutan i dostupan u okviru KDE-a, u dobrom broju slučajeva ipak je potrebno instalirati ga posebno. Ukoliko ne postoji adekvatan binarni paket, potrebno je posegnuti za izvornim kôdom, čijim se kompajliranjem dobija funkcionalni plazmoid. Zadovoljavanje elementarnog pravila poštovanja međuzavisnosti učiniće proces kompajliranja bezbolnim, što podrazumeva razvojne bibiloteke QT4 i KDE4 (kdelibs, kdebase/workspace i libplasma). Ipak, tokom testiranja, pomenute razvojne bibiloteke nisu nam bile dovoljne, pa je make prošao bez grešaka tek nakon instalacije bibiloteka Xdamage i Xrender.

Komande koje je potrebno izvesti unutar direktorijuma koji se dobija raspakovavanjem arhive sa izvornim kôdom su:

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix` -DCMAKE_BUILD_TYPE=release
$ make
$/# make install

Nakon uspešne instalacije, Lancelot postaje dostupan u dijalogu za dodavanje widgeta.

Sadražaj prozora ili prostora dobijenog pokretanjem Lancelota organizovan je tako da je centralni deo razervisan za sadržaj kategorija kojih ima četiri. Sve što Lancelot može da prikaže organizovano je u kategorijama Applications, Computer, Documents i Contacts. Postavljanjem kursora iznad kategorije sa programima, cetralni deo biva popunjen dvema kolonama, koje prikazuju omiljene aplikacije i menije sa srodnim programima, na način na koji se to može videti u klasničnim menijima za pokretanje programa. Odabirom neke od skupina programa, spisak se pomera u levu kolonu, dok desnu popunjava lista programa ili podmenija, ukoliko oni postoje. Iznad kolona postavljena je breadcrumb navigacija kako bi povratak više od jednog koraka unazad bio što dostupniji.

Kategorija Computer namenjena je organizaciji fajl sistema i mrežnih konekcija (Places), sistemskih alatki (System) i hard diskovima (Fixed). Dve kolone su i u ovom slučaju osnovna forma organizacije prostora u centralnom delu, što je slučaj i sa kontaktima i dokumentima. Kategorija Dokumenti pruža uvid u najskorije korišćene dokumente i mogućnost kreiranja novih (tekst, tabele, crteži...).

Kontakti predstavljaju nešto dinamičnije mesto i omogućavaju praćenje email i IM komunikacije. Lancelot, naime, prati stanje u inboxu i ispisuje informacije o novim email prukama, dok u drugoj koloni prati listu kontakata IM programa.

Iznad centralog dela nalaze se tasteri za odjavu iz sesije, zaključavanje ekrana i promenu korisnika, dok je u suprotnom delu, na dnu, dijalog za pretragu. Pretraga je pametna i oslanja se na Strigi i KRunner.

Jedan od motiva za eksperiment koji je iznedrio Lancelot jeste ideja stizanja do cilja bez ijednog klika. Pre svega, sam plazmoid u svojim podešavanjima poseduje opciju aktiviranja bez klika, pozicioniranjem kursora na ikonu. Kada je unutrašnost u pitanju, klik je moguće zaobići „mouseoverom” na strelice koje se pojavljuju na ivicama elementa koji je potrebno aktivirati, bilo da to znači pokretanje programa ili prelazak u (pod)meni. Aktiviranje elemenata moguće je skoro uvek, bez obzira na to da li se radi o meniju, programu, dokumentu ili tasteru za odjavu.

Dizajn okruženja i organizacija elemenata trebalo bi da su optimizovani tako da minimizuju mogućnost slučajnih ili neželjenih aktivacija elemenata tokom rutina koje bez klikova dovode do cilja.

Za razliku od podrazumevanog KDE-ovog ALI-ja, Lancelot je prilično podesiv. Pored podrazumevane postavke u vidu ikone koja nakon klika ili pozicioniranja kursora na nju (što je podesivo) okriva unutrašnjost, kategorije je moguće postaviti direktno u widget i tada otvaraju zasebne interfejse. Drugim rečima, tada se umesto jedne ikonice dobijaju četiri. Podrazumevana ikona nije jedina, pored ponuđenih opcija moguće je postaviti i sopstvene. Aktivacija je takođe podložna podešavanjima, dok je menije sa programima moguće ograničiti na dve kolone ili im dopustiti da ih ima više.

Iako je podrazumevani KDE-ov ALI upotrebljavan kao predmet poređenja tokom opisa Lancelota, jedina svrha toga je ilustracija. Lancelot predstavlja toliko drugačiji pristup da zapravo nije konkuerncija, već nova mogućnost kada je KDE4 kao celina u pitanju. Iako je svrha prikaza programa njihovo približavanje korisnicima ili štednja njihovog vremena, prethodnih nekoliko hiljada karaktera imaju za cilj pre svega skretanje pažnje na knjiški primer kretivnog odgovora na nepostojanje željenih funkcija. Ciljna grupa u ovom slučaju zapravo ne postoji. Ukoliko programirate, priključite se, ukoliko ne programirate, probajte – kajanje i Lancelot ne idu zajedno.

Ivan JELIĆ

 
MSI Wind + GNU/Linux + Telenor mobilni Internet
Srpski Lancelot
Šta mislite o ovom tekstu?
LMMS 0.3.2
Slax 6.0.7

Potrebno:
GNU/Linux, KDE4
Licenca:
GNU GPLv2
Veličina:
600 KB source
Cena:
program je besplatan
Adresa:
lancelot .fomentgroup .org
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera