LAKI PINGVINI<>
032010<><>

DIA 0.97

Crtanje strukturnih dijagrama

Iza kratkog imena koji ima ova aplikacija krije se jedan, moglo bi se reći, neophodan dodatak paketa OpenOffice.org (SK 9/2008). Zašto? U OpenOffice.orgu moguće je obrađivati tekstualne dokumente, raditi sa tabelama, bazama podataka, nacrtati sliku i pisati formule, ali nedostaje alatka za crtanje strukturnih dijagrama na brz i jednostavan način. Dia je softver neophodan svakome ko se bavi informacionim tehnologijama zbog činjenice da se pre svega koristi za crtanje strukturnih dijagrama koji su deo UML-a (razvoj IS i projektovanje baza podataka), ali je primenjiv i na mnogim drugim poljima. Najjednostavnije rečeno, radi se o opensource ekvivalentu Microsoftovog Visija.

Dia je GTK+ aplikacija, za čiji je razvoj zadužen tim koji razvija Gnome grafičko okruženje. Ima je u riznicama softvera za sve popularne distribucije, a korisnici Ubuntu, Debian, Mint i drugih distribucija zasnovanih na .deb paketima instaliraće je komandom

sudo apt-get install dia

Spisak međuzavisnosti je poduži, te ga ovog puta nećemo navoditi jer je lako dostupan na zvaničnom sajtu programa.

Kada je reč o univerzalnosti koju Dia poseduje, pošto sadrži sve elemente koji se mogu javiti na dijagramima sekvenci, dijagramima toka podataka, klasnim dijagramima i ostalim, pored UML dijagrama može se koristiti i za crtanje mrežnih dijagrama, električnih instalacija, potom u oblastima građevinarstva, kibernetike, digitalnoj elektronici, za prikaz tehnoloških procesa itd.

Možda zvuči zbunjujuće, ali i pored svega navedenog Dia je zadržala osnovni KISS princip u razvoju softvera, što znači da treba da bude što jednostavnija i da dobro radi ono za šta je kreirana. Korisnički interfejs sastoji se od radne površine na koju se crta dijagram i dijaloga u kojem se nalaze svi objekti sa kojima je moguće raditi. Radi preglednijeg prikaza iz padajuće liste najpre se odabere na kakvom se tipu dijagrama radi, pa se u zavisnosti od toga prikazuju i odgovarajući objekti.

Dijagrami se čuvaju u XML formatu, i to kompresovani, da bi sačuvali mesto na HD-u, dok je omogućeno eksportovanje u druge različite formate kao što su slike različitih formata (JPG, PNG, GIF,...), PDF, EPS, SVG, XFIG, WMF itd. Još jedna od pogodnosti jeste i štampanje dokumenata koji se prostiru na više strana.

Opšti utisak je, dakle, vrlo dobar. Nema nepotrebnog lutanja i traženja potrebnih alata, sve je nadohvat ruke, dijagrami se kreiraju brzo, jednostavnim prevlačenjem odgovarajućih elemenata. Posao korisnika je samo da odredi veličinu objekta koji kreira, dok je unošenje teksta radi pojašnjenja dijagrama takođe posao „na klik”.

Još jedan plus je veliki broj podržanih formata u koji dijagram može da se izveze, dok bi zamerka bila nemogućnost naknadnog menjanja debljine linije, kao i dodatnog formatiranja teksta (izbor veličine i stila fonta). U svakom slučaju, boljeg opensource rešenja za ove namene nema, pa se Dia nameće kao logičan izbor.

Nenad DIMITROVSKI

 
DIA 0.97
Šta mislite o ovom tekstu?
Arora 0.10.1
Wget 1.12
Arista Transcoder 0.9.3
Metamorphose (2) 0.6.5beta
RipperX 2.7.2

Platforma:
GNU/Linux
Licenca:
GNU GPLv2
Veličina:
4 MB DEB; 25,5 MB na HD-u
Cena:
program je besplatan
Adresa:
live .gnome .org /Dia
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera