JUBILEJ<>
102004<><>

BBS Politika ide u penziju

Posle 14 godina neprekidnog rada (i još dve godine, koliko je „on-line” bio njegov preteča, maibox YUMBO), BBS našeg časopisa časno se povlači pred naprednijim tehnologijama.

Ideja da se u okviru našeg časopisa osnuje „mailbox” („poštansko sanduče”, kako se tada nazivao mali kompjuterski informacioni servis kome se pristupalo putem računara, modema i telefonske linije) javila se daleke 1986. godine. Momci iz radionice za popravku računara Kompjuter servis ponudili su redakciji da se zajednički osnuje jedan maibox sistem i tako je nastao Jugoslovenski Mailbox – YUMBO. Redakcija, nažalost, nije raspolagala slobodnom telefonskom linijom, pa je sistem bio smešten u prostorijama Kompjuter servisa u Zemunu. Da bi naši čitaoci mogli da koriste usluge mailboxa, morali su da nabave ili (zamislite) naprave modem, spravu koju su do tada mogli da vide samo u filmovima tipa „Ratne igre”. YUMBO se „vrteo” na jednom IBM PC računaru sa hard diskom od (čitavih) 20 megabajta, a komunikaciju je ostvarivao brzinom od (vrtoglavih) 300 bps. Dve godine posle toga, projekat je obnovio Oskar Varga, u saradnji sa (tada) osnovcem Branislavom Tomićem, kasnije našim vrednim saradnikom. Računarska konfiguracija i brzina modema bili su isti, ali je odziv bio nešto bolji, jer su se u međuvremenu na tržištu pojavili kvalitetniji modemi za razne vrste računara, pa i modeli kod kojih se komunikacija ne obavlja preko slušalice korisnikovog telefona, već se direktno povezuju na telefonsku mrežu.

Međutim, svi ti pokušaji bili su osuđeni na lagano odumiranje, uglavnom zbog toga što nikako nismo uspevali da dođemo do još jedne direktne telefonske linije koja bi omogućila da hardver mailboxa/BBS-a stoji u redakciji. Izvesni pokušaji i probe vršeni su početkom 1990. godine preko jedine redakcijske telefonske linije, noću. Konačno je, u novembru 1990, obezbeđena telefonska linija i tada kreće BBS Politika (BBS – Bulletin Board System, „Elektronska oglasna tabla”, novo ime za mailbox), za šta je najviše zaslužan naš dugogodišnji saradnik Aleksandar Radovanović (sada uspešan biznismen u Južnoafričkoj Republici).

BBS Politika je smišljeno dobio takvo ime (a ne, recimo, BBS Svet kompjutera) u želji da se postigne saradnja sa Kućom Politika, našim izdavačem, ali u Politici za takve „novotarije” tada nije bilo sluha. Stoga je sistem, zadržavajući ime BBS Politika, bio promovisan kao sistem za podršku časopisu „Svet kompjutera”. I to je ostao sve do sada.

BBS je tada, kao i sada, radio na softveru Remote Access, jednom od najpoznatijih i najrasprostranjenijih softvera za te svrhe. Tekstualne poruke BBS-a tada su bile ubačene u sam kôd programa, tako da je Aca Radovanović prevodio tekst direktnom izmenom u izvršnom fajlu hex-editorom. Eksterni modem brzine 1200 bps (što na telefonskoj centrali od pre Drugog svetskog rata i nije preterano dolazilo do izražaja) bio je povezan na PC AT računar sa 4 MB RAM-a, hard diskom od 40 MB i taktom od (neverovatnih) 10 MHz. Na BBS-u su se mogli naći informacioni bilteni vezani za časopis Svet kompjutera, korisni fajlovi koje su korisnici mogli da preuzimaju i konferencije, tj. tematski grupisani nizovi poruka koji korisnici pišu na razne teme („Lična pošta”, „Svet kompjutera”, „Politička situacija”, „Igre”, „Virusi” itd.). Kako su na pomolu bili burni događaji početkom raspada tadašnje Jugoslavije, jasno je zašto je „Politička situacija” bila najposećenija konferencija.

Tokom sledećih godina u svetu se pojavljuje trend povezivanja BBS-ova u mreže (BBS-ovi su nezavisni, ali povremeno razmenjuju korisničke poruke i tako se postiže neka vrsta umrežavanja). Po ugledu na najpopularniju takvu mrežu u svetu, Fido Net, i kod nas se pojavljuju mreže BBS-ova. Godine 1992. BBS Politika postaje član mreže ProNet, koja je postojala oko godinu dana. SysOpi (skraćeno od System Operatori) su, u to vreme, Alexander Swanwick i Slobodan Popović.

Krajem 1993. „najstarija telefonska centrala na Balkanu” biva zamenjena modernom digitalnom, a BBS počinje s non-stop radom. Ubrzo zatim, BBS se povezuje u mrežu SETNet koja je odigrala značajnu ulogu u razvoju računarskih komunikacija kod nas. BBS-om se od tada, pa sve do današnjih dana bavio se Vojislav Mihailović. U okviru SETNeta vrši se probno povezivanje (na nivou razmene poruka) sa Internet mrežom koja je povezivala pojedine fakultete u našoj zemlji („Akademska mreža”). Tako su naši korisnici, putem SETNeta, dobili mogućnost da koriste Internet elektronsku poštu (e-mail) i da komuniciraju sa korisnicima domaćih diskusionih grupa (usenet, yu.* news grupe).

Od svega toga koristi je imala i redakcija – saradnici koji nisu iz Beograda slali su tekstove putem BBS-a; s druge strane, mnogi korisnici su, zavolevši BBS, izrazili želju da sarađuju u Svetu kompjutera. BBS je tada bio i jedini način da redakcija, putem elektronske pošte, komunicira sa svetom.

Komercijalizacijom Interneta kod nas uloga BBS-a polako slabi. Više ne radi non-stop – linija je preko dana potrebna za Internet. BBS je još neko vreme bio zanimljiv ljudima iz mestâ gde Internet još nije stigao, ili je nedostupan. Konačno, dolazi vreme za – penziju. Ipak, zbog značaja koji je BBS Politika godinama imao, bio je red da se podsetimo kako je nastao i šta nam je sve dugo vremena pružao.

 
 NOVE TEHNOLOGIJE
DVD-Audio i Super Audio CD standardi (2)

 NA LICU MESTA
Lisica na brodu
Vožnja sa slušalicama
Redefinisana linija

 PRIMENA
Superračunarski klasteri

 IZLOG
Od igračke do računara

 SERVIS
Mod(ifik)ovanje računara

 JUBILEJ
Kako je sve počelo
Za(š)to smo najbolji
Tri naslovne strane
Naše akcije
Ispred vremena
Hard/soft scena
Priprema i štampa
www.sk.co.yu
BBS Politika ide u penziju
Šta mislite o ovom tekstu?
Hardversko-softverski projekti
ROM i RAM