LAKI PINGVINI<>
082008<><>

Phatch

Paketska obrada digitalnih slika

Svaki korisnik računara se u nekom momentu sretne sa pitanjem i problemom obrade fotografija. Recimo da ste se vratili sa letovanja sa memorijskim karticama punim fotki raznih zanimljivosti, doživljaja i pejzaža ili ste od rodbine dobili slike nekog veselja u elektronskoj formi. Šta ako fotografije imaju generički naziv koji nimalo ne asocira na sadržaj, ili su u formatu koji vam ne odgovara, ili su jednostavno prevelike da bi ih poslali emailom svima iz svoje liste kontakata?

Ukoliko poznajete programe kao što su npr. GIMP ili digiKam, zadatak obrade fotografija vam sigurno neće predstavljati problem. Međutim, šta ako niste vični pomenutom ili imate pun direktorijum takvih slika? U tom slučaju potreban vam je alat koji može da vrši obradu fotografija i ima mogućnost paketske obrade (batch processing – izvršavanja naredbe ili niza naredbi na jednom ili više objekata bez interakcije sa korisnikom). Kada se ovo dvoje spoji, dobija se Phatch (Photo+batch), mali i moćan editor fotografija pomoću kog se uz samo nekoliko klikova mišem može srediti kolekcija slika.

Ukoliko Phatch nije u repozitorijumu vaše distribucije, možete ga preuzeti sa web strane projekta gde će vam biti skrenuta pažnja na zavisnosti koje je potrebno zadovoljiti da bi ovaj program radio kako treba. Pošto je u pitanju softver pisan u Pythonu, nema klasičnog kompajliranja već se instalacija svodi na raspakivanje arhive u željeni direktorijum i pokretanje instalacionog skripta (kao korisnik root) komandom:

# python setup.py install

nakon čega će Phatch biti dostupan i običnim korisnicima preko komande linije i odgovarajućih ikona na radnoj površini i meniju, mada ga je moguće koristiti i bez instalacije.

Princip rada Phatcha krajnje je jednostavan. Korisnik definiše akcije koje želi, odabere objekat s kojim želi da radi (jedna slika, više njih ili ceo direktorijum) i pokrene izvršavanje. Na prvi pogled, broj dostupnih akcija može da se učini nedovoljnim, ali daljim upoznavanjem postaje jasno da ovaj program nije naivan. Convert (promena formata), resize (promena veličine), rotate (rotacija), invert (negativ), watermark (dodavanje vodenog žiga), shadow (dodavanje senke) i rounded corners (umekšavanje ivica) neke su od osnovnih akcija, sa mogućnošću finog podešavanja svake od pomenutih, kako bi se dobio željeni rezultat. Ne treba zaboraviti da se na kraju spiska akcija doda i opcija Save (sačuvaj) koja će, pravilno podešena, snimiti izmenjene datoteke u definisani direktorijum, ali ako to i ne uradite, program će vas podsetiti.

Skupovi akcija mogu se sačuvati i ponovo koristiti, čime se štedi vreme ako je potrebno često izvoditi iste operacije. Ukratko, ako koristite Phatch, u mogućnosti ste da sa samo dva ili tri klika mišem uvezete snimljenu skriptu, podesite ulazni i izlazni direktorijum i sve slike sa npr. memorijske kartice mobilnog telefona prebacite na računar uz prolazak kroz sve one operacije koje bi morale da se obave ručno – konverzija, optimizacija, dodavanje efekata, promena veličine i imena i na kraju snimanje na hard disk računara. Zgodno, zar ne?

Phatch podržava veliki broj formata za čitanje i pisanje (BMP, JPG, PNG, TIFF...), kolornih režima (RGB, RGBA, CMYK, YCbCr), kao i uređivanje EXIF informacija (ukoliko je instalirana biblioteka pyexif2).

Treba napomenuti da Phatch radi i kao konzolna aplikacija, pa ga je, tako, moguće koristiti i na web serverima za istu namenu. Ukoliko imate potrebe za nekom akcijom koja trenutno nije dostupna, možete i sami kreirati dodatke za ovaj program koristeći programski jezik Python i PIL (Python Imaging Library). Na web stranici programa dostupna je pregledna i razumljiva dokumentacija, tako da neće biti teško naći rešenje za eventualne probleme.

Dakle, za povremene i ne preterano zahtvene poslove obrade (većeg broja) fotografija koje ne zahtevaju profesionalno znanje korisnika Phatch svakako ima našu preporuku.

Goran STRIČIĆ

 
Mkvmerge GUI 2.2.0
BloGTK 1.1, Gnome Blog 0.9, gTwitter 1.0 beta
Foresight Linux 2.0.3.1
Transmission 1.22
Phatch
Šta mislite o ovom tekstu?
GCstar 1.4.0

Platforma:
GNU/Linux
Licenca:
GNU GPLv3
Veličina:
2,4 MB; 10,6 MB na HD-u
Cena:
program je besplatan
Adresa:
photobatch .wikidot .com
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera