CeDeTEKA<>
052005<><>

Predškolica

Novi projekat niške kompanije Shine Co. namenjen je deci predškolskog uzrasta i usmeren je na razvoj osnovnih intelektualnih funkcija koje su neophodne za uspešno praćenje nastave u prvim godinama škole. Iako ovakvih multimedijalnih izdanja na našem jeziku ima na pretek, malo je onih koja se mogu pohvaliti tako pedantno uobličenim korisničkim okruženjem, sveobuhvatnim sadržajem i pojednostavljenim interfejsom.

Budući da je namenjen najmlađim korisnicima računara, Predškolica je tehnički besprekorno uobličen program koji se odlikuje intuitivnim korisničkim interfejsom zasnovanim na grafičkim simbolima i bogatoj zvučnoj podlozi koja uključuje naraciju, nenametljivu muzičku podlogu i dopadljive efekte. Sadržaj je takođe potpuno prilagođen ciljnoj grupi korisnika, što se može reći i za način na koji je materijal prezentovan. Program je podeljen na šest tematskih celina, pri čemu se u okviru svake od njih nalaze po četiri interaktivne igre koje dete rešava koristeći osnovna znanja. Pri tom će probleme koje ne može samostalno da reši prevazići uz kratku intervenciju roditelja ili vaspitača koji detetu treba samo da objasne princip kojeg treba da se drži do kraja vežbe.

Veštine koje dete uvežbava rešavajući zadatke obuhvataju osnovna znanja o slovima ćiriličnog pisma, brojevima, geometrijskim oblicima, bojama i principima poređenja osnovnih atributa programa. Unutar Azbučnika nalaze se četiri interaktivne simulacije u kojima dete treba da odabere početno slovo pojma sa slike, označi crtež imenovanog pojma, pronađe slovo koje nedostaje u nazivu objekta i sastavi reč od ponuđenih slova. Na ovaj način dete se upoznaje s oblikom slova, njihovim mestom u reči i mogućnim kombinacijama. Sa svetom brojeva mladi korisnik se upoznaje rešavanjem zadataka iz opcije Brojalica u okviru koje treba pobrojati određene elemente na slici, izdvojiti grupisane predmete prema broju elemenata i savladati osnovne računske operacije sabiranja i oduzimanja. Četiri zadatka u okviru Bojanke od korisnika traže da identifikuje boje na crtežima i pretpostavi koje se boje dobijaju mešanjem određenih nijansi. U okviru ove opcije nalazi se i jednostavna igra memorije.

Testovi matematičkih veština obuhvataju osnovne pojmove o geometrijskim figurama, odnosima veličina i orijentaciji. U sekciji posvećenoj analizi oblika dete treba da označi traženu figuru, pronađe uljeza na gomili geometrijskih oblika i izdvoji traženu figuru sa slike. Prostorni odnosi uključuju komparativne analize veličine, dužine i dubinske percepcije. Za razbijanje monotonije i relaksaciju nakon vežbi predviđene su četiri dopadljive igre, zasnovane na proverenim svetskim hitovima (Arkanoid, Space Invaders, Pang! i stari GTA).

Program se isporučuje u DVD pakovanju i jednostavno se koristi jer, uprkos tome što ne zahteva instalaciju na hard disk, ne postoje nikakva usporenja u radu (preporučljiv je samo brži CD-ROM uređaj). Jedini nedostatak u vezi s konstrukcijom paketa jeste izostanak osnovne dokumentacije, što nije veći hendikep budući da je korišćenje paketa jednostavno. Treba skrenuti pažnju i na činjenicu da je Predškolica preporučena kao pomoćno nastavno sredstvo za rad sa pripremnim grupama pri obdaništima (u evaluaciji su učestvovali pedagozi i psiholozi predškolske ustanove Pčelica iz Niša). Ovaj program može da posluži kao primer i inspiracija ostalim domaćim izdavačima koji su spremni da investiraju u kompjutersko opismenjavanje mladih naraštaja.

Gradimir JOKSIMOVIĆ

 
Predškolica
Šta mislite o ovom tekstu?
Brain Quest Multimedia
Rečnik jezičkih nedoumica
Magic Maps: Interaktivne karte

Potrebno:
Windows, Pentium 2 300 MHz, 64 MB RAM
Veličina:
1 CD, 0 MB na HD
Cena:
395 dinara
Kontakt:
Shine Co.
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera