Zaštita ličnih podataka – po EU standardima od 25. maja

Davne 1995. godine, doneta je Direktiva o zaštiti podataka koja je regulisala zaštitu ličnih informacija građana. Od tada su ti građani pregurali jedno bombardovanje i revoluciju, a njihova država nekoliko promena imena i tu i tamo promenu granica. Direktiva je, dakle, u najmanju ruku zastarela i zrela ja za još jedan update. Opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), stupa na snagu 25. maja i, zahvaljujući njoj će se baratanje ličnim podacima na internetu pooštriti. Republika Srbija nije članica EU, ali se, u nameri da to jednog dana postane, obavezala da će svoje zakonodavstvo usaglasiti sa ovom odredbom (poglavlje 23). Podsećamo, zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet je 2008. godine, ali on nije obuhvatao promene nastale razvojem IT industrije. U međuvremenu je upotreba interneta postala sastavni deo privrednog i ličnog života pojedinca, a sa njom i zloupotreba svih podataka koji su za to neophodni. Okruženje se promenilo, ali i sami podaci. Pored uobičajenih stavki, poput imena, prezimena, JMBG-a i adrese stanovanja, treba dodati i one mlađe, a sve važnije – e-mail, IP adresa, istorija pretrage i broj poseta nekom sajtu. GDPR suštinski predstavlja standard koja će svaka kompanija koja se bavi e-trgovinom, razvojem mobilnih aplikacija ili bilo čime što zahteva prikupljanje podataka o ličnosti korisnika, morati da zadovolji pri toj praksi. Prilikom pristupanja aplikaciji ili sajtu, pojedinac će biti obavešten ukoliko se njegovi podaci prikupljaju, kao i zbog čega se to čini. Osim u izuzetnim slučajevima, ti podaci neće smeti da budu otkriveni trećim licima, a sam pojedinac će imati pravo da pristupi informacijama koje se na njega odnose. Kompanije koje prikupljaju lične informacije, moraće da imenuju pravnog predstavnika u nekoj od zemalja EU, a biće obavezne i da predstave transparentan izveštaj nadležnima u pogledu zaštite ovih podataka. Kako će novi pravilnik na terenu zaživeti i funkcionisati, ostaje da se vidi, naročito kada se u obzir uzme ogroman potencijal za kreativno tumačenje pojma „izuzetan slučaj” prema kome lični podaci postaju manje ličniji.

Tags

EU GDRP