Započnite učenje JavaScripta – besplatno

Pogled programerski nebaždarenog oka na kôd bilo kakve vrste navodi
na zaključak da su to hijeroglifi među čijim redovima se ne zna ko
pije, a ko plaća. Ako je neko, pak, voljan da to dešifruje i ovlada
veštinom njihovog pisanja, jedna interesantna aplikacija je tu da pomogne. Nova, besplatna
aplikacija Grasshopper nudi osnove JavaScripta.
Animirani objekti i promenljive vode korisnika kroz različite nivoe
izazova i time ga podučavaju funkcijama koje čine osnovu JavaScripta.
Za svaki unos korisnik dobija trenutnu reakciju u cilju rešavanja
zadatka. Kao i kod sličnih aplikacija, Grasshopper nagrađuje
„medaljama“ i drugim virtuelnim nagradama svakodnevno korišćenje, kao
i napredovanje ka višim nivoima.
Aplikacija je dostupna na Android i iOS platformama.