Zabrana prodaje iPhone 7 i iPhone 8 u Nemačkoj

Dugotrajni spor kompanija Qualcomm i Apple, dobio je još jedan lokalni epilog u Nemačkoj. Krajem prošle godine, Okružni sud u Minhenu, presudio je u korist tužioca koji je tvrdio da je pri konstrukciji pojedinih Appleovih telefona prekršena zaštita intelektualne svojine (u domenu uštede energije). Sud je naložio obustavu prodaje modela iPhone 7 i iPhone 8, koja je sada stupila na snagu.

Apple je na ovu odluku podneo žalbu, ali dok se ona ne razmotri pomenuti telefoni se ne mogu naći u slobodnoj prodaji. U slučaju da ova žalba bude prihvaćena a presuda oborena, Qualcomm se obavezao sigurnosnim obveznicama u vrednosti od milijardu i po dolara.

Zakonski sukob dve kompanije, započeo je u januaru 2017. godine, kada je Apple od Qualcomma tražio milijardu dolara kao nadoknadu štete zbog zlopupotrebe monopolskog položaja pri određivanju cena patentiranih komponenata (nekoliko dana ranije, to je učinila i Američka Federalna trgovinska komisija). Suparnik je odgovorio kontratužbom i usledila su sudska prepucavanja širom sveta, kojima se izgleda ne nazire kraj.