Youtube Copyright Match

Postoji tendencija Youtube kanala manje reputacije da ukradu popularniji video i postave ga kao svoj. Ovim dugogodišnjim problemom se Google sada pozabavio uvođenjem nove alatke, Copyright Match, spravljenom tako da pronađe pregleda i pretplata gladne lopurde. Pri postavljanju novog video snimka, alatka ga skenira i unosi parametre u bazu podataka. Pri pokušaju ponovnog uploada na neki drugi kanal, Copyright Match će postaviti obaveštenje na matches tabu, odakle je na korisniku da odluči šta mu je činiti. Opcije su mu da ne čini ništa, da stupi u kontakt sa „kolegom” ili da zahteva od YouTubea uklanjanje dupliranog sadržaja. Postoji i mogućnost roka od sedam dana, u toku kojih se dozvoljava suprotstavljenim stranama da samostalno izglade problem. Iako ova tehnologija koristi sličnu „podudaračku” metodu kao Content ID, Google navodi da se ipak radi o alatki specijalno dizajniranoj za Youtube autore. Copyright Match počeće sa radom naredne nedelje, za početak na nalozima koji imaju više od sto hiljada pretplatnika, sa dugoročnim ciljem da bude dostupna svakom autoru.