Time watched – youtube štoperica

Šok koji je izazvala briga tvoraca aplikacija zbog prekomernog, a samim tim i štetnog korišćenja njihovih proizvoda, jednaka je šoku koji izaziva leva noga koja se nađe ispred desne pri hodanju. Sa ciljem da rožnjače danu dušom, mnoge aplikacije uvode statistički uvid u vreme koje je provedeno u njihovom korišćenju. Sada to čini i Youtube, crvena đavolja tvorevina koja svojim ‘up next’ i ‘recommended for you’ ume dobar deo dana da odgrize (Warhammer 4K lore/history, proklet bio!). Time watched aktivira se dodirom na ikonu naloga i pokazuje vreme gledanja za jedan dan, prethodnih sedam ili dnevni prosek. Dostupna je za iOS i Android platforme, dok će korisnici PC-a morati da pribegnu alternativnim ekstenzijama.