Telefoniranje Win Desetkom

Još je prošle godine iz Microsofta najavljena integracija PC-a i Android telefona kroz aplikaciju Your Phone. Simbioza sa Windowsom 10, uskoro će obrnuti pun krug, jer će se dosadašnjim funkcijama slanja poruka, obaveštenja i razmeni podataka između dva uređaja, pridružiti i one vezane za pozive – pozivanje, javljanje, odbijanje, glasovna pošta, pregled istorije poziva i naravno, transfer poziva između kompa i telefona. Da bi se ova novatarija koristila, neophodan je telefon sa verzijom operativnog sistema koji nije stariji od Android 7.0, aktivirana Bluetooth veza sa računarom na kome je Desetka ažurirana ovogodišnjim majskim updateom (1903), mikrofon i zvučnici/slušalice. Calls kreće sa postepenom distribucijom u Insiders programu, tako da je treba očekivati među postojećim opcijama u doglednom roku.