SWARM i FLARE – robotska dijagnostika avionskih motora

Leteća taxi vozila nisu jedina budućnost ka čijem je horizontu Rolls-Royce uperio pogled. Kao deo IntelligentEngine vision koju je kompanija najavila u Singapuru, demonstrirani su planovi dvaju minijaturnih robota koji bi u teoriji bili zaduženi za dijagnostiku avionskih motora. Udruženim snagama sa istraživačima Harvard i Notingem Univerziteta, razvija se tehnologija za koju teorija nalaže konstrukciju minijaturnog robota, veličine deset milimetara, nalik na bubu. SWARM, kako su ga krstili, slao bi operateru žive video snimke unutrašnjosti motora. Za put mehaničkih bubica do zabačenog kutka motora, staraće se FLARE, endoskopski robot zmijolikog oblika koji će razmeštati swarmove kada stigne do tačke gde treba obaviti inspekciju. Flare bi u budućnosti mogao da bude opremljen materijalima za unutrašnju zakrpu neke sitne falinke. Ovakva vrsta ambicioznog unapređenja, dovela bi do efikasnijeg održavanja velikih letelica, jer trenutni metod koji se bazira na senzorskum prikupljanju podataka, obavlja se ručno i traje oko pet sati. Swarm i Flare, ovaj posao obavili bi za približno pet minuta. Pored robota, Rolls-Royce najavio je da će u cilju brže i pouzdanije dijagnostike uposliti i jedinstvenu mrežu periskopa ugrađenu unutar motora.