Specijalizovani sudovi za internet u Kini

Tektonski uticaj interneta na čovečanstvo, kvalifikuje njegovu pojavu za istorijsku prekretnicu ravnu iskrcavanju Kolumba na ostrvo San Salvador (sa malo manje genocida za epilog, nadamo se). Kako je postao nezamenjiv u poslovanju, trgovini i komunikaciji, ima smisla da se i zakonske razmirice u njegovim okvirima poveravaju specijalizovanim sudovima. Prva zemlja koja uvodi sudove namenjene iskljućivo sporovima na globalnoj mreži upravo je ona sa najviše korisnika. Njih 800 miliona, koliko ih je u Kini, mogu se, pored onog otvorenog prošle godine u Hangdžou, obratiti još jednom sudu, otvorenom u Pekingu. Predmeti rasprava generalno se vode oko kupovina preko interneta, poslovnih transakcija, ugovora, pozajmica, autorskih prava i domena. U proteklih osam meseci, zabeleženo je 37 i po hiljada ovakvih sporova, što je rast od 24 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Sa ovako rapidnim rastom, radno vreme suda je 24/7, a detalji suđenja, uključujući i presude, dostupni su na internetu.