Skype ukida SMS Connect

Dva programa iste namene i iz iste kujne, neminovno su u koliziji, te je prirodno da jedan od njih „prošeta”. Kako je u Microsoftu procenjeno, SMS Connect, koji na Skypeu nije sastavio ni godinu dana, uz prisustvo Your Phonea nema naročitu svrhu. Oba programa sinhronizuju SMS poruke sa Windowsom, pa tokom korišćenja nema potrebe za skretanjem pogleda sa ekrana monitora na telefon. Ovaj dodatak ostaje u pogonu do 30. avgusta.