Scroll to Text – konkretnije linkovanje u Chromeu

Kako je YouTube postepeno postajao sve moćnija sila, tako su i snimci na njemu dobijali sve ozbiljniju minutažu. Radi lakše razmene zanimljivih sekvenci višesatnih klipova među korisnicima, u platformu je implementirana korisna opcija ‘Copy video URL at current time‘, koja u samom URL-u taguje početnu poziciju na koju primalac linka treba da obrati pažnju. Sličan princip primeniće i Google, ali na tekstualni sadržaj. Pod nazivom Scroll to Text, opcija će korisnicima Chromea u budućnosti omogućiti da označe konkretnu reč ili rečenicu teksta na web stranici i proslede link koji vodi direktno do željene pozicije. Tagovanje se vrši unosom komande ‘#targetText’ u URL. Primera radi, ukoliko je polazna tačka reč „kompjuter’”, link će sadržati „#targetText=kompjuter”. U finalnoj verziji, treba očekivati da se ovo vrši kursorom i desnim klikom. Nova metoda naći će se u Chrome Canary (rana faza eksperimentisanja) za nekoliko nedelja, a zasigurno će i konkurencija mozgati na sličnu temu.