Ručna 3D štampa u službi medicine

Mnogo vode će proteći Dunavom dok trodimenzionalna štampa ne bude dovoljno pristupačna običnom pučanstvu. Grehota bi bila da, kada se ova tehnologija konačno spusti među smrtnike, postoje planovi samo za plastično, a dovoljno efektivno vatreno oružje za razrešavanje bračnih, saobraćajnih i komšijskih razmirica. Istraživači Univerziteta u Torontu, srećom, imaju bolju ideju. Razvili su trodimenzionalni ručni štampač koji bi mogao direktno da nanosi slojeve kožnog tkiva na rane pacijenata. Predviđeno je da ovakav zahvat bude alternativa tradicionalnom presađivanju kože, s tim što ne ište zdravo tkivo koje bi bilo uklonjeno sa velikodušnog donora. Umesto toga, štampač težine jedva jednog kilograma, nalik na aparat za lepljivu traku, istiskuje „bio-ink” direktno na kritično mesto, za manje od dva minuta.

Ova novotarija još uvek nije testirana na ljudima, ali ako niste previše gadljivi, na priloženom snimku možete pogledati kako sve ovo funkcioniše na koži jedne hrabre i nauci posvećene svinje koja se na test dobrovoljno prijavila. Slava joj!

 

Tags

3D print