Roboti uče decu kako se raspravlja

Pre više od deset godina Hideki Kojima razvio je robota po imenu Keepon. Ovo malo, žuto gumirano „stvorenje” sa mikrofonom u nosu, kamerama u očima i motorima u telu može da pleše u ritmu muzike, ali i da sudeluje u jednostavnim oblicima ljudske komunikacije što mu je i primarna namena. Naime, Keepon je zamišljen kao pomagalo pri istraživanju društvenih interakcija među decom kao i pri edukaciji dece sa smetnjama u razvoju kao što je autizam.

Dok je ranije za funkciju ovog robota bio neophodan ljudski operater, na Univerzitetu Kornel razvijen je automatizovani sistem koji se oslanja na Keepon, a pomaže deci da rešavaju konflikte na miroljubivi način. Kada mala deca imaju razmirice, one se (kada se odrasli ne mešaju) u proseku reše za manje od 60 sekundi, ali na takav način da jedno dete bude „pobednik”, a „drugo gubitnik”.

Da bi se rasprava završila na miroljubiv način neophodne su napredne društvene veštine koje deca razvijaju vremenom i tu na scenu stupa novi Keepon. Ako ovaj robot detektuje početak svađe, on se aktivira i započinje algoritam za pregovore od šest koraka tokom kojih svako dete može da mirno iznese svoje mišljenje, a zatim ih sistem postepeno usmerava u pravcu kompromisa. Tokom prvih eksperimenata, dve trećine razmirica između dece od tri do šest godina rešeno je mirno uz pomoć Keepona, dok je u kontrolnoj grupi bez robota mirno rešeno manje od jedne petine svađa. Neočekivan dugoročni pozitivan efekat pokazao se nakon što se Keepon prvi put umešao u raspravu. Naime, nakon prve razmirice deca postala mnogo popustljivija i sklonija saradnji, jer su svesni da ih Keepon posmatra kao kada je odrasla osoba u prostoriji.

Ukoliko želite, pogledajte Keepon u akciji: