Pretplatom na “Svet kompjutera” ostvarujete 10% popusta.

Pretplata za našu zemlju
Tromesečna 780,00 din
Šestomesečna 1.565,00 din
Godišnja 3.130,00 din

Uplata se vrši na tekući-račun:
205-16454-02
kod Komercijalne banke a.d., Beograd
uz poziv na broj: 655400 i obaveznu naznaku: „Politika AD – pretplata na list Svet kompjutera”.
Na adresu “Sveta kompjutera” poslati uplatnicu i svoju punu adresu.

Pretplata za inostranstvo
Polugodišnja – vozom: 51 EUR
Polugodišnja – avionom:
I grupa – Evropa 55 EUR
II grupa – Azija-Afrika 60 EUR
III grupa – Amerika-Australija 65 EUR
ili protivvrednost ostalih valuta

Uplate iz inostranstva (u EUR ili protivvrednosti ostalih valuta) vrše se preko:

Correspondent bank:
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT-BIC: DEUTDEFF;
Beneficiary’s bank:
Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, Beograd, Republic of Serbia, SWIFT-BIC: KOBBRSBG;
Beneficiary:
Politika AD, Cetinjska 1, Beograd, Republic of Serbia, IBAN: RS35205007010034051636

Kod uplate obavezno navesti: „Pretplata na list Svet kompjutera”.

Kopiju uplate i svoju punu adresu poslati na adresu:
„Politika” a.d., Pretplata, Cetinjska 1, 11000 Beograd, Srbija.

Stari brojevi

Izvesne količine starijih brojeva “Sveta kompjutera” mogu se kupiti u redakciji ili naručiti za dobijanje poštom.
Pošto sa nama proverite da li je na raspolaganju broj koji vas zanima, uplatu izvršite sa sledećim podacima:
Svrha uplate: kupovina 1 br. SK
Primalac: Politika AD, Cetinjska 1, Beograd
Iznos: 250,00 dinara
Račun primaoca: 205-16454-02
Poziv na broj: 655400
Po izvršenoj uplati potrebno je da nam mejlom ili faksom potvrdite uplatu i napišete poštansku adresu na koju ćemo da pošaljemo primerak časopisa.

Telefon pretplatne službe: +381 11 330 1632 i 330 1633, faks: +381 11 337 3358, e-mail: pretplata@sk.rs