Opstanak MS Painta

Alternative su brojne i svemoćnije, ali fabrički Windowsov crtački program i dalje je redovna adresa mnogih za hitru manipulaciju fotki i screenova. Prethodnog jula, Microsoft je bio rešen da voljenom Paintu dođe glave.  Ipak, odlučeno je da aplikacija postane samostalna i dostupna za preuzimanje korisnicima aktuelne Desetke. I od ovog poteza se sada, pred majski update (1903), odustalo, te će Paint ostati u stalnoj postavci operativnog sistema gde je od davne 1985. godine.