Oglašavanjem u „Svetu kompjutera” vaše poruke stižu do desetina hiljada potencijalnih kupaca.

Cene oglasa
Veličina cena
K4 125.000
K2 110.000
K3 95.000
3. stranica 97.000
2/1 stranica 150.000
1/1 stranica 90.000
1/2 stranice 52.000
1/3 stranice 45.000
1/4 stranice 32.000
Modifikovano: 1. februar 2018.

Cene su u dinarima, bez uračunatih 20% PDV-a.

Uplata se vrši na tekući-račun:
205-16454-02
kod Komercijalne banke a.d., Beograd

Kod gotovinske uplate opštom uplatnicom obavezno naznačiti
„poziv na broj (odobrenje)”: mmgg150-0 (umesto „mm” staviti broj meseca sa vodećom nulom, umesto “gg” poslednje dve cifre godine)
a kao „svrhu uplate”: „Politika a.d., oglas za Svet kompjutera”.

Za uplate iz inostranstva pogledajte devizne cene oglasa.

Rok za uplatu i rezervaciju oglasa je 15. u mesecu za broj od narednog meseca.

Oglas možete da naručite/rezervišete i on-line, ako kliknete ovde.

Prema važećem Zakonu o oglašavanju, svaki oglas mora da prati kompletno popunjena Oglasna deklaracija. Ovde možete preuzeti formular u JPEG formatu(za ručno popunjavanje) ili PDF formatu (za elektronsko popunjavanje). Ipak, do donošenja zakona o elektronskom potpisu, za višestruko korišćenje preporučujemo formular u DOC formatu.

Za detaljnije informacije o uslovima oglašavanja i časopisu uopšte, možete da preuzmete naš Media kit 2015 (PDF, 966 KB)
Media Kit 2015

Kontakt: marketing

Priprema i isporuka oglasnog rešenja

“Svet kompjutera” se priprema za štampu uz pomoć najsavremenije tehnologije, osvetljavanjem štamparskih ploča direktno iz računara. Zbog toga nam je oglas potreban kao datoteka, u jednom od sledećih formata:
• EPS, bez fontova (tj. sa fontovima pretvorenim u krive), sa CMYK elementima;
• slika (bitmap) celog oglasa, rezolucije 300 dpi i odgovarajuće veličine, u CMYK formatu, TIFF ili JPEG;
• CorelDRAW dokument (v. 7 ili noviji), bez fontova (tekst pretvoriti u krive i proveriti Text Statistics u meniju Text).
• PDF napravljen Acrobatom verzije 4 ili novijim (PDF1.3+), sa CMYK elementima i embedovanim kompletnim fontovima.

Molimo da se pridržavate sledećih dimenzija:

Veličina oglasa dimenzije (šir. × vis. mm)
1/1 stranica, pun format neobrezano: 219 x 301
(posle obrezivanja: 215 x 297)
1/1 stranica, unutrašnji format 195 x 275
1/2 stranice, horizontalno 195 x 135
1/3 stranice, vertikalno neobrezano: 69 x 301
(posle obrezivanja: 67 x 297)
1/3 stranice, horizontalno 195 x 90
1/4 stranice, horizontalno 195 x 65
1/4 stranice, klasično 95 x 135
1/8 stranice 95 x 65
1/16 stranice 45 x 65 ili 95 x 30
1/32 stranice 45 x 30

Za dodatne tehničke informacije i detaljnije uputstvo pripreme datoteke sa oglasom kontaktirajte uredništvo.

Rok za predaju oglasnog rešenja je 20. u mesecu za broj od narednog meseca (nekoliko dana ranije za januarski i martovski broj).

Datoteku sa oglasom možete da nam isporučite elektronskom poštom ili na bilo kojem prenosnom mediju. Veće datoteke postavite na vaš server i pošaljite tačan link našem marketingu.