Nova ‘.new’ prečica do Google kalendara

Prečica do određene Google aplikacije koja se unosi u adress bar browsera, sitno je ali korisno rešenje za sve koji se u svakodnevnom radu oslanjaju na ovaj servis. Gmail odavno uredno popisuje i detektuje informacije iz pošte, pa ih hteli-ne hteli, ionako koristimo. U cilju efikasnijeg pristupa Calendaru, puštena je u pogon pripadajuća mu prečica. Kao što ‘docs.new‘ otvara zaseban tab gde možete da spravite G Suite dokument, tako će ‘cal.new‘ ili ‘meeting.new‘ prikazati kalendar gde hitro možete da dopunite ili izmenite plan. Google će verovatno nastaviti sa ovakvom praksom, jer kako je krenulo, uskoro će operativni sistem činiti samo browser i… ništa više.