Nastavak saradnje CERN openlab i kompanije Comtrade

Kompanija Comtrade je nedavno potpisala novi trogodišnji sporazum o saradnji sa institucijom CERN.

CERN openlab je javno-privatno partnerstvo koje omogućava CERN-u, Evropskoj laboratoriji za fiziku elementarnih čestica, da sarađuje sa vodećim svetskim IKT kompanijama i istraživačkim organizacijama koje razvijaju IKT rešenja namenjena naučnoj zajednici. Comtrade je jedna od osam kompanija koje u njemu učestvuju (među njima su i Huawei, Intel, Siemens i Oracle), a zadužena je za vrlo bitan projekat – omogućavanje pristupa rezultatima istraživanja bilo gde u svetu.

Comtrade je član CERN openlab-a još od 2015. godine. Od samog početka, Comtrade radi na EOS-u, rešenju za čuvanje podataka koje je razvio CERN. Ono se zasniva na tehnologiji diskova sa malim kašnjenjem. Prvobitno je bilo namenjeno čuvanju podataka iz oblasti fizike, pa je dobro došlo rastućoj zajednici Velikog hadronskog sudarača (LHC), čijim je korisnicima potreban nasumičan i masovan pristup podacima u isto vreme. Podaci dobijeni iz eksperimenata LHC-a, kojih ima oko 50 petabita godišnje, se čuvaju i analiziraju pomoću globalne mreže računara. Ovaj sistem, koji se zove ‘Svetska LHC računarska mreža’ (WLCG), sastoji se od 170 računarskih centara, raspoređenih u 42 države. EOS hiljadama istraživača omogućava pristup podacima iz eksperimenata LHC-a u gotovo realnom vremenu. Na Comtrade-u je celokupna tehnička podrška namenjena ovoj zajednici.

Tokom 2016. godine, Comtrade je, kao prvi korak u produktizaciji, obezbedio pouzdane setove za instalaciju i brzo uspostavljanje EOS-a. Po ovom novom dogovoru, Comtrade će u narednim mesecima uspostaviti tehnički servis koji pruža sve usluge podrške i završiće detaljno korisničko uputstvo koje će biti objavljeno na CERN-ovom zvaničnom EOS portalu (eos.cern.ch). U planu su još i automatizovani framework za testiranje, koji će odmah moći da potvrdi i sertifikuje svako novo izdanje EOS-a, kao i neki moduli za integraciju.

Tags

CERN Comtrade