Nanobotska invazija u medicinske svrhe

Ideja da minijaturna aparatura iz unutrašnjosti ljudskog tela komunicira sa spoljnim svetom, sve više uzima maha na polju medicine. Prizor kretanja jata ptica, inspirisao je istraživače sa Univerziteta u Hong Kongu da sličan metod primene i na robote mikroskopskih dimenzija u telima pacijenata. Preciznim podešavanjem magnetnog polja, uspešno se kontroliše pravac kretanja miliona namagnetisanih nanočestica, a udružena struktura može menjati oblik po želji, čime se prilagođava svakom okruženju, od organa do krvnih sudova. Tim iza ovog revolucionarnog otkrića, korist ove tehnologije vidi pri detektovanju ćelija kancera ili suženja krvnih sudova, minimalno invanzivnih operacija očiju i precizne dostave leka koje bi ove čestice mogle nositi do određenog obolelog mesta u telu. Brojni miševi su se dobrovoljno javili za testiranje, koje se za sada na njima obavlja, a procena je da nas od kliničke primene na ljudima deli pet do deset godina.

Making a microscopic swarm move through a maze

This magnetic ‘microswarm' makes manouvering around a maze look… mostly manageable, despite being made of millions of individual nanoparticles.

Posted by Nature News and Comment on Субота, 25. август 2018.

Tags

nano Robot