Measure na Google Earthu

Pre nekoliko dana, Google je predstavio novu AR android aplikaciju Measure Tool. Ovaj virtuelni metar bi, nakon zadavanja početne i krajnje tačke na interfejsu, prikazao dimenzije željenog objekta uz moguća sitnija odstupanja. Ova alatka je sada pridodata Google Earthu, a opseg merenja se širi preko čitavog „plavog klikera”. Measure Distance udovoljava brojnim radoznalostima, od onih lokalnih, koliko se tabanalo do posla nakon izlaska iz autobusa (530 metara), na koliko životnog prostora je zločinački beogradski zoološki vrt osudio slona  (28 × 24 metara), pa do globalnih: da do Islanda vazdušnim putem ima 3200 kilometara. Dâ se pretpostaviti da i pri ovim merenjima postoje odstupanja, pa će za seoske razmirice oko međe ipak geodet morati da radi.