Matične ćelije u 3D odštampanim čaurama

Problematična pokretljivost ili različiti oblici paralize, posledice su povrede kičmene moždine i ozbiljno narušavaju kvalitet života pacijenata. Na pamet prvo pada nemogućnost kretanja, ali tu su i problemi sa kontrolom bešike i nekontrolisani pokreti nogu. Medikamentne terapije više se svode na umanjenje bola nego na istinsko izlečenje. Ozbiljan faktor u popravljanju ovakvog neslavnog stanja, mogao bi da bude aparat veličine svega nekoliko milimetara, na kome radi tim medicinskih inženjera Univerziteta u Minesoti. Minijaturno pomagalo sastoji se od silikonske čaure odštampane na specijalizovanom 3D štampaču i matičnih ćelija koje se u njoj nalaze. Hirurški implementirane unutar kičmenog stuba, ove ćelije poprimaju karakteristike aktivnih nerava i premošćavaju mesto povrede, što bi u teoriji moglo da dovede do oporavka.

Razvijanje ovog prototipa trajalo je dve godine. Poseban izazov bio je održavanje matičnih ćelija u životu. Eksperimentisalo se sa njihovim reprogramiranjem, kao i sa nekoliko štamparskih procesa. Nova 3D tehnika dozvoljava da se i ćelije i čaura štampaju u isto vreme. Silikonska čaura štiti ćelije i olakšava njihovo pretvaranje u neurone. Krajnji rezultat bio je 75 procenata preživelih ćelija, što je dovoljan broj da bi se prototip ocenio kao uspešan.