Mastilo iz smoga

Što masovnija primena cirkularne ekonomije najmanje je što kao vrsta možemo da učinimo za (za sada) jedinu nam planetu koju smo pošteno i predano razbucali. Asocijacija na reč „zagađenje” najčešće je prizor neke elektrane ili rafinerije nad kojom zlokobni smog iz rashladnih tornjeva para nebo. Pronalazači indijskog Chakr Innovations startupa pronašli su primenu za ove štetne gasove. Konstruisali su poseban filter koji dodatno hladi izduvni toranj, pri čemu efikasnije upija čestice čađi, a elektranu napušta samo čist vazduh. Ovako uskladištena čađ koristi se za proizvodnju crnog mastila za štampače. Dell je prva kompanija koja se obavezala da mastilo dobijeno na ovaj način uvede u širu upotrebu. Završni proizvod potpuno je bezbedan i našao je primenu i u tekstilnoj industriji.