Izložba ANALOGNO/DIGITALNO – Muzej nauke i tehnike od 16. 5. do 30. 6.

Živimo u vremenu „kompjuterske revolucije”, u „informatičkom dobu”, u vremenu sveopšte „digitalizacije”. Muzika koju slušamo je digitalna; televizija je digitalna; naše fotografije takođe. Komuniciramo putem mobilnih telefona koji su digitalni uređaji; državna i službena dokumentacija se digitalizuju, naše lične karte, vozačke dozvole i zdravstvene knjižice dobijaju čipove…
Digitalizacija ima veze sa računarima koji se ugrađuju u sve više predmeta sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Računar u telefonu, u automobilu, u frižideru, u odeći i obući. „Pametne” kuće, „pametni” gradovi, „pametno” društvo. Ako je digitalna tehnologija postala sveprisutna, stiče se utisak da je nešto što zovemo „analogna” tehnologija naprosto ono što je prethodilo i kao zastarelo, otišlo u istoriju. U muzej. Na određeni način to i jeste tako, mada, kako ćemo nastojati da pokažemo, ne sasvim. Šta su analogna i digitalna tehnologija? Otvorićemo više pitanja nego što ćemo pronaći odgovora.

Izložba „Analogno/digitalno” autora Saše Šepeca, kustosa Muzeja, bavi se jednom u osnovi inženjerskom razlikom, koja je potekla iz tehnološkog razvoja računarstva, da bi vremenom, usvojena od strane kibernetike, potom i kognitivnih nauka, postala kulturna razlika, koja na određeni način opisuje ono što zovemo informatičkim dobom, ili procesom digitalizacije. Retroaktivno, ona označava razliku između dva načina računanja, ili razliku između merenja i računanja.

O ovoj pojmovnoj razlici govori se prevashodno putem predmeta, iz muzejskog fonda, i artikuliše temu kroz sedam celina: „Analogije”, „Od analognog ka digitalnom”, „Merenje/računanje”, „Kibernetika”, „Mediji i informacija”, „Ulaz/izlaz: kod” i „Interfejs: od digitalnog ka analognom”.

Izložba se otvara u četvrtak, 16. maja 2019. u 19 sati, u Galeriji 51, u Muzeju nauke i tehnike, Dobračina 51. Izložbu će otvoriti prof. dr Miomir Mijić.