Insektoidni dron

Trenutna tendencija u robotici je konstrukcija robota od mekših materijala koji bi predstavljali bezbednije okruženje za ljude pri direktnom kontaktu sa njima. Posledica labavije strukture neminovno je i sklonost ka oštećenjima, pa je neophodno pronaći balans fleksibilnosti i čvrstine. Istraživači švajcarskog federalnog tehnološkog instituta (EPFL) su, konstrukcijom posebnog drona, postigli upravo to. Inspirisan insektima, dron je u letu čvrst kao i svaki drugi, ali u slučaju pada trenutno postaje fleksibilan, pa lakše apsorbuje udarce i minimalizuje štetu. Od inženjera prozvan „sendvič”, ovaj dron je spoj elastične membrane koja se rasteže između čvrstih pločica koje povezuje. Pošto se potencijalna elastična energija nagomila kada je dron sastavljen, sa lakoćom se rasklapa po potrebi.

 

Tags

dron EPFL