IBM-ov medicinski naprstak

Jačina stiska šake dobar je pokazatelj opšteg stanja srca, kao i vreba li zlokobna Parkinsonova bolest. Sa tim na umu, praćenje pokreta ovog dela tela može da bude itekako korisno u preventivnoj medicini. Kompanija IBM neko vreme je uposlena u razvoj dovoljno preciznog senzora za detekciju najrazličitijih pokreta koje šaka pravi.

Početna lokacija senzora bila je koža. Međutim, pokazalo se da je svakodnevnom upotrebom on bio izložen oštećenjima, a njegova podloga infekcijama. Stoga se ova minijaturna aparatura preselila na nokat. Iako deluju postojano, nokti se tokom pokreta ili stiska deformišu. Ove deformacije iznose svega nekoliko mikrona (milioniti deo metra), primera radi, ljudska dlaka je široka između 50 i 100 mikrona. Senzor je dovoljno osetljiv da precizno izmeri odstupanja. Prikupljene podatke obrađuje AI pametnog sata (Apple Watch je korišćen u eksperimentu), koji uspešno identifikuje da li nosilac otključava vrata, koristi šrafciger, otvara kutiju sa lekovima itd. Na ovaj način se uspešno detektuju znaci Parkinsonove bolesti, kao što su podrhtavanja, bradikinezija (usporenost pokreta) i diskinezija (tikovi/stereotipni pokreti).

Iako se ciljalo samo na jedno oboljenje, sličan senzor poslužio je i kao osnova za komuniciranje kvadriplegičarima, pa je buduća primena daleko raznovrsnija. Pošto se radi o prototipu, još uvek nije sigurno kada će uslediti šira primena ovog korisnog aparata.