HP-ova 3D štampa metala

Pri pomenu 3D štampe, sve su šanse da je prva asocijacija „plastika”, i to sa pravom. Konstruisani predmeti od ovog materijala i njegovih nijansi, koriste se u najrazličitije svrhe, od minijaturnih umetnina i oružja do medicinskih proteza i slušnih aparata. Kompaniji Hewlett Pacard na umu je ipak bio čelik. Od ustaljene prakse trodimenzionalnog štampanja, gde se pravi zaseban, jedinstven i ne serijski proizvod, HP se udaljio Jet Fusion štampačem iz 2016. godine, koji je bio namenjen masovnoj proizvodnji, a sada mu je to plan i sa Metal Jet modelom. Ovaj poveći štampač, veličine veš mašine, prostire slojeve metalnog praha po površini, nakon čega raspršuje vezivnu smesu (binder jet tehnologija). Dobijena struktura nije naročito čvrsta i može se polomiti golom rukom. Međutim, izlaganje visokoj temperaturi pojačava otpornost, pa je rezultat procesa relativno lagan predmet sa prilično preciznim detaljima. Ovom metodom, HP se izdvaja od ostalih proizvođača koji rade na metalnoj 3D štampi, jer je pomenuti proces jeftiniji. Metal Jet u stanju je da odštampa od 50 do 80 hiljada jedinica a primenu bi mogao da pronađe u indrustriji automobila, aviona, kao i u proizvodnji medicinskih instrumenata. Ovome u prilog govori saradnja sa kompanijama poput Parmatech i Volkswagen.