Flaster bogat senzorima

U eri glupih i beskorisnih stvari sa prefiksom „smart”, osvežavajuće je videti da je u bližoj ili daljoj (za naše prostore definitivno ovo drugo) budućnosti, na vidiku primena tehnologije koja na umu pored zgrtanja love, ima i neku plemenitiju upotrebu. Flaster (u nas odomaćeni hanzaplast, poput digitrona ili kaladonta) predstavlja neizostavno pomagalo pri zarastanju rana. Tu je da zaptivenu ranu izoluje od okoline u kojoj vrebaju bakterije koje izazivaju infekcije. Tim inženjera sa američkog univerziteta Tafts (Tufts), predstavio je prototip koji pasivnu ulogu flastera unapređuje u onu znatno aktivniju. Pametna verzija ovog pomagala poseduje integrisane senzore koji detektuju pH vrednost i temperaturu rane u realnom vremenu. Vrednosti pH od 5,6 do 6,5 ukazivale bi na uspešnu regeneraciju tkiva, dok bi one preko 6,5 bile pokazatelj infekcije. Sakupljeni podaci šalju se na obradu mikroprocesoru. Ako su rezultati ova dva parametra na povoljnim nivoima, pametni flaster će postepeno oslobađati lek (antibiotik) koji je implementiran u gel, pozicioniran tik uz ranu, čime se vreme oporavka ubrzava. Ova terapeutska novotarija tanja je od tri milimetara, a tim tvrdi da neće biti skupa, pošto su svi materijali osim mikroprocesora jeftini i koriste se jednokratno.