Firefox (ponovo) menja logotip

Poigravanje sa zaštitnim znakom nekog proizvoda, riskantan je potez. Sa jedne strane, ako se uspešno ostvari pojačava prepoznatljivost, što je u ovom dobu jednako bitno kao i sam proizvod (ako ne i više). Otud logotip Google Drive aplikacije sadrži iste boje kao i logo ćaće mu. Facebook je, pri promeni logotipa Instagrama 2016. godine, odabrao stil koji se primenjuje i na ostale derivate ove platforme (Layout, Hyperlapse). Druga strana medalje je činjenica da su korisnici, mahom, robovi navike, pa su solidne šanse da će promena rutinskog stanja mrštiti obrve. Mozilla je, manje od godinu dana od prethodne promene logotipa za svoj Firefox browser, izvagala da je rizik prihvatljiv. Za sada se razmatraju dve moguće varijante redizajna. Osim prilično nezgrapne lisičije glave, dizajneri nisu bili naročito inventivni.

varijanta 1

varijanta 2