Facebook Watch – plavi YouTube

Masovni pogledi vlasnika abnormalne količine slobodnog vremena, bilo da im je data od više sile ili da su se za nju predanim lenstvovanjem izborili, odavno su upereni u sadržaje YouTube i Netflix platforme. Da mesta ima za još nekog, smatra i kompanija Facebook. Watch, kako je kršten, počeo je prilično traljavo i nastavio svoj opskurni život u okviru SAD-a, sve do jučerašnjeg dana, kada je objavljeno da postaje dostupan i ostatku (Facebook) sveta. Ovakva ekspanzija, opravdava se podacima da je više od 50 miliona Amerikanaca gledalo makar jedan minut mesečno, kao i da se ukupno vreme gledanja video snimaka povećalo 14 puta od početka 2018. Platforma je dostupna na iOS i Android operativnim sistemima unutar Facebook aplikacije. Uspeh ovog servisa je upitan, jer je referenca od jednog minuta prilično klimava.