eSight – AR naočare za slabovide

Nalik na rekvizit iz Zvezdanih staza, eSight naočare predstavljaju dobar pomak u pomoći slabovidim osobama. Na prednjoj strani ovog augmented reality (AR) uređaja je HD kamera sa uglom snimanja jednakim normalnom vidokrugu čoveka. Snimak se u realnom vremenu projektuje na ekrane pozicionirane tik ispred očiju. Poseban algoritam optimizuje ovaj snimak za specifične zadatke, u zavisnosti od toga da li osoba čita ili je u pokretu. Dubina i fokus slike automatski se podešavaju, a omogućen je i zum do 24 puta. Naočare su dostupne u 47 zemalja, među kojima Srbije nažalost nema, ali ako je cena od deset hiljada dolara prihvatljiva, prihvatljiva je i doza dovijanja.

https://www.esighteyewear.com/