ENHANCE.COMPUTER – glasovna cyberpunk igra

Developerka Nicole He napravila je nesvakidašnju online zanimaciju, koja se oslanja isključivo na glasovne komande. Igra vas stavlja u ulogu detektiva dovitljivog imena CYB3R, na kome je da na nejasnoj fotografiji uoči kôd od četiri karaktera i time spreči zločin pre nego li istekne vreme. Da bi se rešenje uočilo, biće neophodno efikasno vršljanje po fotografiji, koristeći komande poput ‘Zoom in’, ‘Move left’ ili ‘Enhance’. Sve ove naredbe neophodno je saopštiti u mikrofon razgovetno inače će ih igra ignorisati, a zloslutni sat odbrojava li odbrojava. Na eventualno neznanje engleskog konstantno vas podseća poseban bar na kome kompjuter ispisuje sve ono što je pomislio da ste rekli.

Igra ENHANCE.COMPUTER ne funkcioniše na Firefox browseru, pa će biti potrebna privremena migracija na Chrome.