Dark mode Windowsa 10

Dobro osvetljena prostorija u kojoj su pogledi uprti ka ekranu, rasprostranjena je preporuka za očuvanje zdravog vida. Prirodna svetlost nema premca, mada se i u njenom prisustvu oči umaraju. Noću je situacija znatno napornija za ovo čulo, jer je česta praksa da blešteće svetlo ekrana bude jedini izvor svetlosti. Zbog ovoga veliki broj developera dodaje tzv. dark mode (inverzija tamnih i svetlih boja) svojim aplikacijama. Microsoft je najavio da u narednom buildu Windowsa 10, pod brojem 17733, dodaje ovaj vizuelni režim rada operativnog sistema. Od juče je već dostupan članovima odabranog Insider programa, dok će ostali korisnici morati da se strpe. Tamniji ekran prijaće oku tokom ovih letnjih večeri, a i manje će privlačiti dosadne komarce od svoje svetlije verzije. Valja dodati još jedan visoko stručni, tehnološko zdravstveni argument: dark mode izgleda „kulije”.