CERN bataljuje Windows

Čak ni institut koji teži da otkrije tajne nastanka i razvoja svemira nije imun na ekonomske prilike. Dom LHC-a (Large Hadron Collider) je, kako se kraj radnog veka Windowsa Sedmice približava, presudio da bi nastavak korišćenja aktuelnog Microsoftovog operativnog sistema ubuduće bilo finansijski neisplativo, te je uspostavio kurs ka open source vodama. Projekat Microsoft Alternatives započet je prošle godine i ovog leta će iznedriti pilot mail servisa, inicijalno za volontere i IT osoblje, a zatim i za ostatak kompleksa. Tranzicija na za sada nepoznati distro ne treba da čudi, jer naučni krugovi odavno u svojim istraživanjima koriste OpenStack platformu. CERN nije prva velika organizacija koja se odlučila za ovakav potez (Južna Koreja ima sličan plan) i teško da će, uprkos svom trudu koji Linux zahteva da bi bio potpuno operativan, biti poslednja.