Britanski GPS

Proces razvoda između Velike Britanije i Evropske unije koji je usledio nakon juna 2016. godine (ili ukratko: Brexit) može se opisati starom narodnom izrekom o babi koja igra kolo. Pored briga oko nestašica hrane do kojih može doći zbog otežane trgovine, koplja se lome i oko bezbednosti. Galileo, evropski GPS sa izdašnom bazom podataka koji su bili na raspolaganju vladinim agencijama, oružanim snagama i službama za hitnu intervenciju, pokazao se kao izuzetno koristan za Kraljevstvo. Ova pogodnost rezervisana je za članice EU, pa Brisel više nije rad da je deli sa bivšim razmaženim saborcem. Upravo zbog toga je premijerka Tereza Mej dala zeleno svetlo da se krene u proizvodnju zasebnog satelitskog navigacionog sistema koji bi parirao Galileu, za šta je izdvojeno sto miliona funti (od tri do pet milijardi, koliko je procenjeno da bi takav sistem u celosti koštao). U međuvremenu, pregovori o dostupnosti Galileu i dalje traju, ali je ishod sve izvesniji, jer još jedna izreka pada na pamet, ona o parama i jarićima.

Tags

Brexit EU GPS