3D štampa ljudskih rožnjača

Medicina sve više u pomoć doziva 3D štampu. Ovoga puta, budi nadu ljudima sa oštećenim vidom. Istraživači Newcastle Univerziteta razvili su revolucionarnu eksperimentalnu tehniku koja bi mogla da pomogne milionima ljudi čija se imena nalaze na listama za transplantaciju rožnjače. Zdrave matične ćelije rožnjače uspešno su pomešane sa kolagenom i algininskom kiselinom (kompleksni šećer koji pomaže regeneraciju tkiva), stvarajući „bio-ink”. Nakon preciznog skeniranja dimenzija i koordinata očiju pacijenata, 3D štampač za desetak minuta je reprodukovao oblik ljudske rožnjače. Zbog svoje isturene pozicije, ovaj neizostavni deo očnog aparata podložan je povredama i infekcijama izazvanim prašinom i bakterijama. Procenjuje se da približno deset miliona ljudi širom sveta rizikuje slepilo usled komplikacija sa rožnjačom. Pošto ove 3D verzije sadrže matične ćelije, replike mogu predstavljati neiscrpan izvor „donora”. Sasvim je izvesno da će pacijenti morati dobro da se načekaju dok ova novotarija bude široko dostupna, ali je nesumnjivo „svetlo u tunelu”.

Tags

3D print