2D zlato – tanko otkriće

Iako su prve asocijacije na zlato uglavnom nakit, grumenje ili kakva zlatna poluga, u tehnologiji su na značaju i mnogo manje dimenzije ovog metala. Naučnici Univerziteta u Lidsu uspeli su da proizvedu „listove” od zlata, debljine svega dva atoma, što je milion puta tanje od prosečnog nokta. Savitljiva građa preporučuje ga za sastavni deo nekog fleksibilnog ekrana. Kao katalizator, dvodimenzionalno zlato je deset puta efikasnije od zlatnih nanočestica koje se trenutno koriste. Primena se vidi i medicini, jer pronalazak može da posluži kao baza za veštačke enzime, kao i u sistemima za prečišćavanje vode. Možda i značajnije, naučni tim na čelu sa dr Sunjie Ye smatra da bi, pored unapređenja postojećih tehnologija koje upošljavaju Au, ovo otkriće moglo da utre put i budućim 2D strukturama nekih drugih metala.