PDA

Prikaži potpunu verziju : Kakva je ovo samo trebalo da bude igra! :)


sasha vukelic
16.10.2006, 4:32
heh jesam se obradovao kada sam je nasao na jednom starom cd-u
igra koju sam nesto poceo raditi ali nikada nije zavrsena jer sam zapeo kod povecanja rezolucije
naravno, sve sam sam radio

za upute pogledajte txt fajl ili komentar u zip fajlu
trebalo bi da radi na xp-u bez problema (kod mene je sp2 i radi ok)

za download najnovije verzije, pogledajte jedan od zadnjih postova

Nemesis
16.10.2006, 11:16
Simpatična igra. Svaka čast! :tapsh:
Posebno mi se dopada kako je izvedeno kretanje.

mirk
16.10.2006, 11:27
Meni je isto igra simpatična:aplauz: :aplauz:

Stevvan
16.10.2006, 12:18
Svidja mi se. Zanimljiv sistem kretanja. Svaka cast!:tapsh: Preko cega je radjena igra???

ACHTUNG
16.10.2006, 12:34
Gluplju igru u zivotu nisam video.

PeTkO
16.10.2006, 12:42
Zanimljiva igra samo mnogo ruzna.I mnogo teska

sasha vukelic
16.10.2006, 12:53
radjena je u qbasic-u 4.5, za dos, naravno :D

Nemesis
16.10.2006, 14:54
Ako si radio za dos, mora da si direktno pristupao video memoriji kako bi prikazao grafiku. (beše $a000:nešto :D pa upiši boju za piksel koji treba)

No, iznenađenje je da radi na XP-u. :kreza:
Ili si možda na neki drugi način crtao brodiće?

Renee
16.10.2006, 15:04
Simpaticna igra, samo da je malo lepša :o

3dM@niak
16.10.2006, 16:12
brate kako je ludacki dobro! odvalio sam se od igranja :D ajmo ljudi, svi + reputaciju za autora :D

sasha vukelic
16.10.2006, 16:48
Ako si radio za dos, mora da si direktno pristupao video memoriji kako bi prikazao grafiku. (beše $a000:nešto :D pa upiši boju za piksel koji treba) Ili si možda na neki drugi način crtao brodiće?
nije koristene su obicne naredbe od basic-a:

IF e(pp) > 0 THEN
IF shield(pp) > 0 THEN
CIRCLE (x(pp), y(pp)), 5 + shield(pp), 15, , , 1
CIRCLE (x(pp), y(pp)), 2 + shield(pp), 15, , , 1
PAINT (x(pp) + 4 + shield(pp), y(pp)), fifty(6), 15
CIRCLE (x(pp), y(pp)), 5 + shield(pp), 0, , , 1
CIRCLE (x(pp), y(pp)), 2 + shield(pp), 0, , , 1
END IF
six x(pp), y(pp), cc + 8, a(pp), 1 / 3, 1, 1, 1, 5 / 3, 1, 3 / 2, 1 / 3, 0, 1, 1 / 2, 1 / 3
FOR i1 = 0 TO 1
pc = pc + 1
IF pc >= particle THEN pc = 0
pv(pc) = RND
IF i1 = 0 THEN
px(pc) = x(pp) + COS(a(pp) + pi / 3) * (size / 3 + 1)
py(pc) = y(pp) - SIN(a(pp) + pi / 3) * (size / 3 + 1)
ELSE
px(pc) = x(pp) + COS(a(pp) - pi / 3) * (size / 3 + 1)
py(pc) = y(pp) - SIN(a(pp) - pi / 3) * (size / 3 + 1)
END IF
pa(pc) = a(pp) + pi
pb(pc) = cc
NEXT
PAINT (x(pp), y(pp)), fifty(pp), cc + 8
END IF

"fifty" je definisan drugdje

DIM fifty(7) AS STRING
fifty(0) = CHR$(85) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(170)
fifty(1) = CHR$(0) + fifty(0)
fifty(2) = CHR$(0) + fifty(1)
fifty(3) = CHR$(17) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(68) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0)
fifty(4) = CHR$(0) + fifty(3)
fifty(5) = CHR$(0) + fifty(4)
fifty(6) = CHR$(0) + fifty(2)

kao i "six"

SUB six (x AS SINGLE, y AS SINGLE, c AS INTEGER, aa AS SINGLE, a1 AS SINGLE, i1 AS SINGLE, a2 AS SINGLE, i2 AS SINGLE, a3 AS SINGLE, i3 AS SINGLE, a4 AS SINGLE, i4 AS SINGLE, a5 AS SINGLE, i5 AS SINGLE, a6 AS SINGLE, i6 AS SINGLE)
LINE (x + COS(aa + a1 * pi) * i1 * size, y - SIN(aa + a1 * pi) * i1 * size)-(x + COS(aa + a2 * pi) * i2 * size, y - SIN(aa + a2 * pi) * i2 * size), c
LINE (x + COS(aa + a2 * pi) * i2 * size, y - SIN(aa + a2 * pi) * i2 * size)-(x + COS(aa + a3 * pi) * i3 * size, y - SIN(aa + a3 * pi) * i3 * size), c
LINE (x + COS(aa + a3 * pi) * i3 * size, y - SIN(aa + a3 * pi) * i3 * size)-(x + COS(aa + a4 * pi) * i4 * size, y - SIN(aa + a4 * pi) * i4 * size), c
LINE (x + COS(aa + a4 * pi) * i4 * size, y - SIN(aa + a4 * pi) * i4 * size)-(x + COS(aa + a5 * pi) * i5 * size, y - SIN(aa + a5 * pi) * i5 * size), c
LINE (x + COS(aa + a5 * pi) * i5 * size, y - SIN(aa + a5 * pi) * i5 * size)-(x + COS(aa + a6 * pi) * i6 * size, y - SIN(aa + a6 * pi) * i6 * size), c
LINE (x + COS(aa + a6 * pi) * i6 * size, y - SIN(aa + a6 * pi) * i6 * size)-(x + COS(aa + a1 * pi) * i1 * size, y - SIN(aa + a1 * pi) * i1 * size), c
END SUB

brate kako je ludacki dobro! odvalio sam se od igranja :D ajmo ljudi, svi + reputaciju
e hvala ;)

galebns
16.10.2006, 16:59
Vrlo zanimljiva igra! Kako je uradjen AI protivnickih brodova?

sasha vukelic
16.10.2006, 17:07
Vrlo zanimljiva igra! Kako je uradjen AI protivnickih brodova?
AI je uradjen dosta jednostavno, zato jer je i igra jednostavna
evo ga source za AI

IF pp <> pl1 AND pp <> pl2 AND e(pp) > 0 THEN
IF prox(x(pp) - tx(pp), y(pp) - ty(pp)) < 20 THEN
i1 = 0
DO
i1 = i1 + 1
tx(pp) = 159 + pp + (INT(RND * 7) - 3) * 45
ty(pp) = 99 + pp + (INT(RND * 5) - 2) * 40
i = prox(x(pp) - tx(pp), y(pp) - ty(pp))
a = ABS(angle(x(pp) - tx(pp), y(pp) - ty(pp)) - a(pp))
LOOP UNTIL (i > 60 - pp * 10 AND i < 120 - pp * 20) AND (i1 >= 9 OR a < pi / 2 OR a > 3 * pi / 2)
END IF
IF rc(pp) = -80 THEN
rc(pp) = 320
ra(pp) = afix(a(pp) + pi)
rx(pp) = x(pp) + COS(a(pp)) * 6
ry(pp) = y(pp) - SIN(a(pp)) * 6
xk(pp) = xk(pp) - COS(a(pp)) * 2
yk(pp) = yk(pp) + SIN(a(pp)) * 2
rt(pp) = pp
END IF
IF bc(pp) = -30 THEN
i = 1
i1 = 2
IF i = pp THEN i = 0
IF i1 = pp THEN i1 = 0
IF (e(i) > 0 AND ABS(a(pp) - angle(x(pp) - x(i), y(pp) - y(i))) < .1) OR (e(i1) > 0 AND ABS(a(pp) - angle(x(pp) - x(i1), y(pp) - y(i1))) < .1) OR (rc(i) > 0 AND ABS(a(pp) - angle(x(pp) - rx(i), y(pp) - ry(i))) < .1) OR (rc(i1) > 0 AND ABS( _
a(pp) - angle(x(pp) - rx(i1), y(pp) - ry(i1))) < .1) THEN
bc(pp) = 30
ba(pp) = a(pp)
bx(pp) = x(pp) - COS(a(pp)) * 6
by(pp) = y(pp) + SIN(a(pp)) * 6
xk(pp) = xk(pp) + COS(a(pp)) * 2
yk(pp) = yk(pp) - SIN(a(pp)) * 2
END IF
END IF
END IF

inace sherovao bih cijeli source no imam samo dijelove jer sam nesto zeznuo

sasha vukelic
16.10.2006, 17:07
vecina promjenljivih je definisana i objasnjena ovdje
CONST pi = 3.141593
CONST size = 6 ''' ship size
CONST ps = 3 ''' pointer size
CONST particle = 2500 ''' koliko ima cestica (max)

DIM death AS INTEGER ''' how many ships are dead
DIM menu AS INTEGER ''' menu

DIM a AS SINGLE
DIM a1 AS SINGLE
DIM i AS INTEGER
DIM i1 AS INTEGER
DIM i2 AS INTEGER

DIM pl1 AS INTEGER ''' first player
DIM pl2 AS INTEGER ''' second player
DIM tt AS DOUBLE ''' timer catch
DIM ii AS STRING ''' inkey catch
DIM pp AS INTEGER ''' player
DIM cc AS INTEGER ''' color
DIM ss AS INTEGER ''' starcount
DIM rr AS SINGLE ''' rotacija

DIM page AS INTEGER ''' current page
DIM ppage AS INTEGER ''' previous page

DIM op(3) AS INTEGER
DIM speed(3) AS INTEGER
DIM thrust(3) AS INTEGER
DIM shield(3) AS INTEGER
DIM missile(3) AS INTEGER
DIM laser(3) AS INTEGER

DIM e(3) AS INTEGER ''' ship energy
DIM p(3) AS INTEGER ''' points
DIM m(3) AS INTEGER ''' money
DIM a(3) AS SINGLE ''' angle
DIM x(3) AS SINGLE ''' pos
DIM y(3) AS SINGLE '''
DIM xk(3) AS SINGLE ''' kick
DIM yk(3) AS SINGLE '''

DIM tx(3) AS INTEGER ''' pointer pos
DIM ty(3) AS INTEGER '''
DIM tp(3) AS INTEGER ''' type of spinning
DIM tz(3) AS SINGLE ''' speed of spinning

DIM bc(3) AS INTEGER ''' bullet cooldown
DIM ba(3) AS SINGLE ''' angle
DIM bx(3) AS SINGLE ''' pos
DIM by(3) AS SINGLE '''

DIM rc(3) AS INTEGER ''' rocket cooldown
DIM rt(3) AS SINGLE ''' target
DIM ra(3) AS SINGLE ''' angle
DIM rx(3) AS SINGLE ''' pos
DIM ry(3) AS SINGLE '''

DIM sx(200) AS SINGLE ''' star pos

DIM fifty(7) AS STRING
fifty(0) = CHR$(85) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(170)
fifty(1) = CHR$(0) + fifty(0)
fifty(2) = CHR$(0) + fifty(1)
fifty(3) = CHR$(17) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(68) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0) + CHR$(0)
fifty(4) = CHR$(0) + fifty(3)
fifty(5) = CHR$(0) + fifty(4)
fifty(6) = CHR$(0) + fifty(2)

DIM SHARED pc AS INTEGER ''' particle count
DIM SHARED pv(particle) AS SINGLE ''' speed
DIM SHARED px(particle) AS SINGLE ''' pos
DIM SHARED py(particle) AS SINGLE '''
DIM SHARED pa(particle) AS SINGLE ''' angle
DIM SHARED pb(particle) AS SINGLE ''' color

Stevvan
16.10.2006, 18:51
Pa dobro grafika nije mogla biti lepsa za vreme kada je igra radjena ali game-play i AI su po meni super (jedina zamerka za kontrole pucanja jer je tesko u kretanju pritisnuti 1 i 0 , trebao si recimo da stavis da se krece na strelice a da pucanje ostane isto). Trebao si mozda da jos postavis tezinu igranja (na poetku je tesko ali kad se uhodas bude malo lakse). U svakom slucaju reputacija + od mene.

Marko_L
16.10.2006, 19:04
Fantastično. Ovo je jedna od najboljih igara rađenih u qbasicu koju sam video. Čudi me da nisi ostao u game dev-u (možda i grešim), jer čini mi se da imaš baš takvu programersku logiku. Inače i ja sam se svojevremeno baktao sa njim, ali sam više radio poslovne aplikacije, od igara nešto malo (neke kvizove, tekstualne avanture, trkačke igre tipa Le Mans, a uradio sam i jednu na foru Scramble-a). Trebalo bi da su još uvek na tavanu po onim silnim disketama (ako se neko još uvek seća šta su diskete). Sad si mi probudio nostalgiju, pa ću baš da ih potražim ako je sve to još uvek čitljivo, pa da napravimo ovde jednu kolekciju qbasic igara :) Svaka čast još jednom.
Pa dobro grafika nije mogla biti lepsa za vreme kada je igra radjena
Kada pominjete grafiku, imajte u vidu da je sve ručno crtano pomoću koda... ništa bitmape, ništa transparencija... samo dobra stara umetnost programiranja :)

sasha vukelic
16.10.2006, 19:16
znaci igru sam pravio prije oko 3 godine (sudeci po tome koji je datum na fajlu, mozda i vise, oko 5-6 godina, ne sjecam se tacno) i planirao sam da se mogu igrati trojica ljudi na jednoj tastaturi
zbog specificnosti upravljanja brodom, to je moguce izvesti a da ne dodje do "zaglupljivanja" tastature ili keylock-a (ili kako se vec zove)
jedan igrac je trebao igrati na numpad-u, drugi bi koristio tipke wasd za kretanje i q i 1 za pucanje, a treceg bi negdje uglavio izmedju ta dva :)

zato je i ostalo ovako kako je sada - desna ruka na 8456 za kretanje a lijeva na 1 i 0 za pucanje

dva igraca mogu komotno igrati (isprobano)
i cim se docepam prilike (tamo krajem slijedece sedmice) napravicu da se moze birati koliko je igraca a koliko kompjutera, te citav source okaciti ovdje

do tada bilo kakvi komentari pozeljni, samo nemojte traziti nesto previse, jer necu imati vremena

kish
16.10.2006, 19:39
Igra je odlicna! Super ideja, majke mi. Lepo je videti da jos uvek postoje kreativni programeri.

sasha vukelic
19.10.2006, 3:43
evo konacno sam iskresao source, da ga svi mozete pogledati, posto je bila u pitanju neka polu-nova verzija.
u txt fajlu vam pise koje su izmjene napravljene...

citava igra zauzima svega oko 750 redova :D u malom se krije otrov

Oggy
19.10.2006, 3:56
ne mogu da verujem.. to je u qbasicu?? i ja sam se nekada baktao sa qbasic-om.. ah, uspomene. pogotovo na crtanje preko koda. Cak sam pravio i sprajt editor i editor za animaciju da ne bi sve morao da radim u kodu.

sasha vukelic
20.10.2006, 1:57
MAKLJAZA MOZE DA POCNE!

dodao sam mogucnost izbora da igraju 0-3 igraca!
kao sto sam i pretpostavio, dva igraca igraju komotno
no kada se ukljuci i treci, postaje gadno na ekranu, a bogami i van njega :D :D :D

Renee
20.10.2006, 18:40
Ma svaka cast, nemam reci. Evo ti 1 rep :D

sasha vukelic
20.10.2006, 19:18
tnx :D slijedeci korak je da povecam rezoluciju, javljam ovdje kada uspijem

al0cunit
20.10.2006, 19:22
eh .. poznat mi je taj problem .. :( ali BIG RESPECT ... ovakve igre ja volim ...

sasha vukelic
20.10.2006, 22:58
ovo ces onda voliti jos vise
"veliki" update: povecana rezolucija na 1024x768!

nisam ni ja ocekivao da ce ovako brzo, no tu je! :D
preporucujem fullscreen, mada se moze igrati i windowed...

uzivajte :boxing:

Oggy
20.10.2006, 23:26
Vise mi se svidja u nizoj rezoluciji!!! Navika :) Svejedno je super igra

sasha vukelic
21.10.2006, 13:12
e sad... nemoj tako ;) i meni se svidala 320x200 verzija, ali mora se priznati da je ova ljepsa, pogotovo nakon nekoliko upgrade-a, kada se dolaze pravi vatrometi :D inace sada komponujem muziku, koju cu mozda ubaciti u igru. takodje se jos uvijek dvoumim oko zvuka.

ne znam da li cu za zvuk uraditi nesto jednostavno pa da igra ostane <100KB ili nesto kvalitetnije sto znaci 5-10MB.

Psychon@ut
21.10.2006, 15:17
Probao sam ,dobra je.Mada mislim da neka ekstra muzika neće nešto poboljšati ugodjaj,ali malo muzike uvijek dobro dodje:) .

3dM@niak
21.10.2006, 16:46
stavi simple muziku :D

sasha vukelic
22.10.2006, 20:35
jos jedan veliki update: igra sada radi u OPENGL-u sto donosi razne prednosti, za sada: antialiasing i blending.

tu je i dugi niz manjih i vecih prepravki (npr. rakete su sada do-zla-boga opasne, iako sam ih usporio!), a sve mozete vidjeti u prilozenom TXT fajlu.

enjoy :to_care:

al0cunit
23.10.2006, 13:59
super je .. ali zahteva jacu konfu racunara ...provereno...

bobi
23.10.2006, 14:43
@Sale...

Evo ti neki mali brodic (sinoc sam ga radio u max-u), pa ako hoces, stavi ga.
U attachmentu imas rotaciju oko svoje ose (16 frame-ova, hteo sam 8, ali malo je za danasnje pojmove:D ) i rotaciju nagiba (mada ti ovo i ne treba).
Znam da ti je dovoljna jedna slicica, ali probaj sve da ubacis zbog svetlosti koja bije dole desno.

evo kako izgleda (malo sam je sada povecao):
http://img100.imageshack.us/img100/8741/zaposlatisaletuwj4.jpg

al0cunit
23.10.2006, 15:11
heh .. covek ne koristi nikakve slichice ..

sasha vukelic
23.10.2006, 15:34
super je .. ali zahteva jacu konfu racunara ...provereno...
ahh mora da sam pretjerao sa cesticama... u sekundi zna da ih renderuje i preko milion :D ... smanjicu to, hvala na upozorenju!

sasha vukelic
23.10.2006, 15:41
@Sale...

Evo ti neki mali brodic (sinoc sam ga radio u max-u), pa ako hoces, stavi ga.
U attachmentu imas rotaciju oko svoje ose (16 frame-ova, hteo sam 8, ali malo je za danasnje pojmove:D ) i rotaciju nagiba (mada ti ovo i ne treba).
Znam da ti je dovoljna jedna slicica, ali probaj sve da ubacis zbog svetlosti koja bije dole desno.

evo kako izgleda (malo sam je sada povecao):
http://img100.imageshack.us/img100/8741/zaposlatisaletuwj4.jpg

e bobi, ne znam sta da kazem, jos nisam siguran hocu li tako nesto upotrebljavati...

hajd ako ti nije prob, posalji mi vece slike (oko 256x256) samo one verzije sa rotacijom nagiba, pa cemo vidjeti mozda!
e da... mozda da su malo svjetliji brodici?

sasha vukelic
23.10.2006, 20:54
super je .. ali zahteva jacu konfu racunara ...provereno...
evo nova verzija sa malom prepravkom:
razlike su minorne, ali bi trebalo da je do 2x manja zahtjevnost

al0cunit
23.10.2006, 23:10
e sada lepo radi ...

sasha vukelic
24.10.2006, 0:11
e sada lepo radi ...
ma ja se malo zanjeo sa blendingom ;)
inace kada jednog dana napravim finalnu verziju, moce se sve stimati, i rezolucija i blend i ostali detalji - mislim moze se i sad jako lako stimati, ali samo u source codu, nisam jos ugradio u igru!

bobi
24.10.2006, 14:47
e bobi, ne znam sta da kazem, jos nisam siguran hocu li tako nesto upotrebljavati...

Ma oni su i stavljeni onako, da ih probas ako hoces... neces da me uvredis ako ih ne probas :)

b.t.w Sinoc sam na poslu odradio jos jedan brod (mislim da je dosta bolji), pa bi mene zanimalo cisto da ga vidim u akciji, ako ti nije cimanje da ga ubacis u neku nezvanicnu verziju :)

Oggy
31.10.2006, 0:58
Nazalost nikako da stignem da skinem najnoviju verziju.. ali jos jednom ono sto sam video je odlicno!

corcrash
1.11.2006, 20:57
Igra je super ali bi mogao da uradis malo bolju grafiku. :ciao: :aplauz:

sasha vukelic
1.11.2006, 21:59
verzija v0.62

razne promjene (AI, poeni, itd) i optimizacije, procitajte txt fajl...

KiB0rG3000xII
16.2.2008, 16:09
Mogo Bi Movement Da Podesis Malo Bolje A OSTALO JE KEVA

sasha vukelic
18.2.2008, 0:17
bilo je komentara vezano za to. problem je keylock: u zavisnosti od tipaka, najvise mozete "drzati" 2 do 3 tipke odjednom... znaci cim imas 2 igraca vec postaje problem, a sa 3 je nemoguce igrati. znaci morao sam izbjeci bilo kakvo drzanje tipaka - kontrola iskljucivo na obicni pritisak. ovo je najbolje rjesenje sto sam mogao smisliti a da jos uvijek svaki igrac ima odredjenu dozu preciznosti i kontrole.

mislim da cak i daje odredjnu car igri ;)

marko river
28.2.2008, 7:55
Ni sam ne znam sto ranije nisam postovao... skinuo sam igru pre 10ak dana i solidno "zaglibio" u nju :D To su prave old-school igre, jednostavne a do besvesti zarazne :)

Posmatrano sa programerske strane, ja samo mogu da sanjam da ovako nesto napravim tako prosto... Svaka cast!!!

sasha vukelic
2.3.2008, 18:54
koristio sam: http://www.freebasic.net/
i nekakav homemade opengl fazon (cini mi se) poceo sam potragu negdje odavde: http://fbc.cvs.sourceforge.net/fbc/FreeBASIC/examples/GL/fbgl/

source code u attachmentu, za one koji su trazili (u edukativne svrhe) ;)
pa, ako se neko uspije snaci :D
1500 redova... a kada bi se skinuli komentari, bilo bi oko 500 linija koda, tako da i nije narocito velik!

edit: greskica, evo najnoviji source :)

sasha vukelic
11.3.2008, 0:37
upravo sam dobio poruku da kod nekog bash i ne radi najbrze igra :D
jeste da je grafika maksimalno jednostavna, ali je ovaj free opengl fazon poprilicno spor i lose napisan (bar se tako cini), tako da je sasvim moguce da je igra zahtjevna zbog malko vece kolicine cestica na ekranu...

znaci, ono sto mozete pokusati jeste ugasiti anti-aliasing, pritiskom na tipku T

marko river
5.4.2008, 16:37
U bre ja ovo tek sad videh. Evo skinuo sam kod pa cu bacti malo pogled, bas me zanima :)

mr.fAST
25.7.2008, 11:42
zar nisi mogao u winrar-u da je napravis

Nikola95
25.7.2008, 13:08
zar nisi mogao u winrar-u da je napravis

Nije mogao da je napravi,mogao je da je zapakuje.

sasha vukelic
25.7.2008, 15:43
pa, sa winrar-om mozes otvoriti zip fajlove... to sam stavio zato sto vecina programa otvara zip bez problema, cak ne moras ni imati instaliran neki program za kompresovanje :)

Ketchua
6.10.2008, 1:00
ja kasnim,al nema veze...igra je odlicna!!! koja navlakusa...:D
svaka cast...:)

DonCorleone91
6.10.2008, 2:15
Igra je VRH.
Dobro osvezenje posle ovih danas extra/mega/giga igara
koje se samo trude da budu lepe
a zatupljuju mozak :)
Sad sam se prisetio prvih mojih trenutaka za kompom davne 94-te :)
i igre Braca Bluz (valjda).

EDIT: Jel mozes da postavis sve verzije koje si napravio jel bih bas voleo da isprobam igru od prve

sasha vukelic
6.4.2009, 19:14
malo sam cheprkao po kompu, ali nisam uspio naci... da je kakav ozbiljniji projekat mozda bi i cuvao razne buildove, al' ovako, prisutna je samo zadnja verzija :) mozete je preuzeti iz ovog posta http://www.sk.co.yu/forum/showpost.php?p=148665&postcount=42

btw. neki dan bilo drustvo i ovaj jedan se sjetio igrice... mogu samo reci da je u pitanju totalno druga dimenzija, igrati u troje na 42" plazmi :opanachke

samo odvrnite muziku, zgurajte tri igraca na jednu tastaturu i borba moze da pocne :D al' samo da znate, ako vam je opozicija krupnijih shaka, bice veca borba za tastaturu, nego za poene :to_care:

doctor
4.5.2009, 2:35
sjajno, ostavi spriteove takvim kakvi su jer su naj. uradicu remake ako smem? :) ali u GM 6.1 jel dozvoljeno? :D

Markonije
4.5.2009, 9:19
Bravo i odlicno sto si je spasao zaborava,mogao bi da je uvedes u 2009 godinu sa nekim dodacima.Jos jednom svaka cast :tapsh:

sasha vukelic
4.5.2009, 13:37
uradicu remake ako smem? :) ali u GM 6.1 jel dozvoljeno? :Dnaravno ;) samo se javi kad zavrsis da se igramo malo :D

Nicklord
4.5.2009, 13:45
Svaka ti cast! Zes igra za 10 minuta! xD Ali svidja mi se svaka cast

sasha vukelic
5.5.2009, 8:57
hvala ;) makar bilo i na nekoliko minuta!

LoshMeeBre
5.5.2009, 9:01
Hahahaha, igra je genijalna, svaka cast :tapsh::tapsh::tapsh:

Uros Ducic
15.6.2009, 10:32
Odlicna igra:aplauz:

doctor
29.6.2009, 21:20
Eh da ne ispadnem stoka... napisao sam da cu raditi remake u GM, ali sada iz principa necu, bataljujem GM. Ucim C, a kad naucim... :D ima da se igramoooo (nece to skoro haha) :D

sasha vukelic
29.6.2009, 21:41
samo polako ;) inace, ne znam da li sam ovo rekao, kompajler je odavde http://www.freebasic.net/ a sama igrica je nastala cisto kao eksperiment da vidim kako kompajler radi - ima negdje source u ovoj temi i ako bi se odbili prazni redovi, vidili bi da je kod jako kratak, ispod 1000 linija (inace, duzina koda novijih "pravih" igara se mjeri u milionima)

btw. kome se ne da traziti, download igrice je ovdje:
http://www.sk.co.yu/forum/showpost.php?p=148665&postcount=42

Psychon@ut
29.6.2009, 22:08
Dobra je igra :) Ja je ponekad upalim kad mi je dosadno hehe.