PDA

Prikaži potpunu verziju : Kursor u Delphiju


FakeDeath
30.5.2013, 19:50
Imam dva edita i kod u prvom:
procedure TForm3.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
if strtoint(edit1.Text)<1 then begin
showmessage('Greska.');
edit1.Text:='';
end;
end;


Kada je uslov ispunjen kursor ce se prebaciti u drugi edit. Treba mi kod da kursor i dalje ostane u istom editu. :D

voodoo_
2.6.2013, 22:23
Probaj sa edit1.SetFocus;