PDA

Prikaži potpunu verziju : Individualno podešavanje čuvanja poslatih ličnih poruka


holodoc
8.3.2007, 22:39
Obzirom da je u toku dosadašnjeg rada foruma dolazilo do nesuglasica da li treba uključiti opciju da se kopije poslatih privatnih poruka čuvaju u folderu "Poslate poruke" ili ne, sada je forumu pridodata korisnička opcija putem koje svaki korisnik individualno može da podesi da li to želi ili ne.

Podešavanje se pamti a da bi ste ovu opciju uključili ili isključili potrebno je da odete u svoj "Kontrolni panel (http://www.sk.co.yu/forum/usercp.php)" i da pod stavkom "Podesi opcije" potražite grupu podešavanja "Poruke i obaveštenja". U okviru nje se pri dnu nalazi opcija "Sačuvaj kopiju poslate lične poruke u folderu „Poslate poruke”, sem ako se drukčije ne izabere". Potrebno je izabrati odgovarajuću opciju i pritisnuti dugme "Sačuvaj promene" na dnu ekrana.

Ovo podešavanje će biti aktivno za sve vaše buduće lične poruke osim ako ručno, pre slanja, ne izaberete drugačije u editoru poruke.