PDA

Prikaži potpunu verziju : VisualBasic - POMOC!


Zoran Zarijevic
24.1.2007, 2:33
Želeo bih da izradim jednostavnu aplikaciju ("mojaaplikacija.exe") u Visual Basic-u ( 6.0 Enterprise Edition).Moja aplikacija (Project1) tipa "Standard EXE",treba da sadrži jednu formu (Form1) sa objektima:
1.Command 1 (treba da pokrene dokument tipa index.htm)
2.Command 2 (pokrece dokument tipa word.doc)
3.Command 3 (pokrece fajl tipa excel.xls)
4.Command 4 (pokrece fajl tipa PowerPoint Presentation.ppt)
5.Command 5 (pokrece fajl tipa music.mp3)
6.Command 6 (pokrece fajl tipa film.avi)
Cilj je da se moja aplikacija,prilikom "autorun" CD-a,aktivira i prikaže na desktopu formu (Form1),čiji interfejs sadrži ove objekte .Klikom na pojedine objekte (Command1,Command 2 i td.)treba da se aktiviraju pojedini fajlovi koje sam naveo.
Praktično, na CD-u treba da se nalaze samo sledeći fajlovi:
- mojaaplikacija.exe
- index.htm
- word.doc
- excel.xls
- presentation.ppt
- music.mp3
- film.avi
- AutoRun.inf
Kako treba da izgledaju sintakse za "Command1","Command2" i td. i kako bi to trebalo odraditi?
AutoRun.inf nije problem.
Molim za savet kako da postupim.
Može i na e-mail direktno.Unapred zahvalan
Z.Z.

EclipsE
24.1.2007, 10:56
Koristi ShellExecute. Dodaj ovo u neki modul:

Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

i u svakom dugmetu dodash

ShellExecute hwnd, vbNullString, imefajla, vbNullString, App.Path, 1

ImeFajla zameni sa film.avi, music.mp3 itd...