JA, IGRAČ<>
062019<><>

Prolećni horor

Olovka koja se vrtela na stolu ponovo se zaustavila na meni i označila dobrovoljca koji će u kraćim crtama da objasni šta se desilo s prošlim brojem. Šesnaest strana iz aprilskog broja, jedan kompletan log iz „Sveta igara”, odštampan je umesto ekvivalentne skupine strana spremljenih za majsko izdanje. Prelomljene strane smo predali u štampu neposredno pre Vaskrsa i sa umornim, ali zadovoljnim licem otišli na deset dana blaženstva u kojima ćemo ekrane gledati u kući umesto u Cetinjskoj br. 1.

...

(ostatak teksta trenutno nije dostupan on-line)

Miodrag KUZMANOVIĆ

 
 TEST JOY
Tesoro Gram SE Spectrum, Sagitta Spectrum i Aegis X3
Redragon M711 Cobra Chroma i K557 Kala

 JA, IGRAČ
Prolećni horor
Home / Novi brojArhiva  •  Opisi igaraKorak po korakŠta dalje?NetgamesOpšte teme  •  Svet kompjutera
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontakt | Saradnja | Oglasi | Pretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opisi igara
Netgames
Opšte teme
Test Fun
Korak po korak
Šta dalje
Svet kompjuteraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera