INTERNET<>
022018<><>

.rs

Za svakog ponešto

U prethodna četiri meseca desilo se mnogo toga vezanog za unapređenje digitalizacije društva u Srbiji

Prethodnih meseci eUprava u Srbiji napravila je nekoliko značajnih poteza. Skupština je usvojila Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji omogućava da se elektronski dokumenti priznaju kao i papirni, a predviđa i razne nivoe identifikacije fizičkih i pravnih lica. Završetak podzakonskih akata se očekuje do polovine godine.

Vlada je usvojila i izmene Zakona o informacionoj bezbednosti, kojim je utvrđeno da poslove Centra za bezbednost IKT sistema (CERT) republičkih organa vrši organ nadležan za projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa, za čije je obavljanje sada nadležna Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Vlada je usvojila predlog Zakona o elektronskoj upravi, kao i predlog Zakona o elektronskim komunikacijama, u kome je jedna od najznačajnijih novina uvođenje obaveze mobilnih operatera da vrše registraciju pripejd korisnika.

Nadležni ministri su potpisali dokument pod nazivom „Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa”. Citiramo deo saopštenja: „Objašnjenjem, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim. Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.”

Otvoren je prvi Državni data centar u Beogradu. U njemu će biti smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura države. Telekom Srbija je u njega uložio devet miliona evra. Usluge koje se pružaju u Data centru su sertifikovane u skladu sa bezbednosnim standardima ISO 27001, kao i standardom kvaliteta ISO 9001 i kvalitetom pružanja usluga ISO 20000.

Sajt eUprave još uvek nije doživeo najavljene promene u dizajnu, no ipak se vide određena unapređenja. Svakako je najveće omogućavanje plaćanja usluga platnim karticama. Pored kartica Visa i Mastercard, plaćanje je moguće i domaćim Dina karticama. Za sada je moguće realizovati transakciju preko Komercijalne i Sosijete Ženeral banke, a najavljena je implementacija servisa drugih banaka koje imaju ovu mogućnost. Očekivano, ova usluga je brzo stekla veliku popularnost.

Od januara omogućeno je osnivanje firmi u potpunosti putem interneta. Elektronski recept je zamenio papirni (u Beogradu). Planira se produžetak važenja uputa za specijaliste na godinu dana, a čim se kompjuterizuju sve zdravstvene stanice, i njihovo ukidanje. Overavanje zdravstvenih knjižica ukinuto je efektivno sa početkom ove godine zahvaljujući digitalizaciji javne uprave.

Od ove godine još šest poreskih prijava moći će da se podnese elektronski, čime će se zaokružiti ciklus prevođenja „papirnih formi” poreskih prijava u elektronski oblik. Tako će poreski obveznici za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave.

RGZ ubrzano uvodi novi IT sistem širom Srbije, a njime su sprečene bilo kakve malverzacije u radu službenika. Ujedno, očekuje se da će novi Zakon o upisima u katastar biti usvojen u prvom tromesečju naredne godine, što će omogućiti da se procedura upisa imovine sprovede na jednom mestu i da se izbegnu dosadašnje zloupotrebe.

Pilot projekat elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama uveliko je u toku. No, makar na primeru jedne osnovne škole u Beogradu, nastavnici na različite načine koriste sistem. Neko odmah upisuje ocenu na času, neko samo pred tromesečje i polugodište. Pride, roditeljima nije dodeljen pristup sistemu, tako da nemaju uvid u ocene svoje dece, što je jedna od osnovnih prednosti ovog sistema. Šta li nadležno ministarstvo misli o svemu tome?

Vlada je bila u poseti sedištu firme Alibaba. Narodna banka i kompanija Čajna junion pej (China UnionPay) potpisaće Memorandum o razumevanju. Prema njemu, postoji šansa da se Dina kartica „otisne” i van granica Srbije. Ujedno, NBS čini dodatne napore da komercijalne banke urazumi kada su u pitanju troškovi procesiranja platnih kartica. U toku priprema Zakona o međubankarskim naknadama, čiji nacrt predviđa ograničavanje iznosa koji banke u Srbiji plaćaju jedna drugoj i kartičarskim kompanijama za procesuiranje kartica, te se očekuje da će to doprineti i smanjenju nameta koje trgovci plaćaju bankama za upotrebu POS terminala, a koji destimuliše širenje prihvatne mreže. Zanimljiv dodatak na sve to je i predlog NALED-a da se na državnim šalterima uvedu POS terminali kako bi građani direktno na šalteru platili naknade i takse i kako bi se izbegle famozne uplatnice kao vid potvrde da su obaveze izmirene.

AIK Banka, Mastercard i Apex predstavili su novi način plaćanja u javnom gradskom prevozu u Beogradu. Plaćanje karata obavljaće se jednostavnim prislanjanjem bilo koje Mastercard beskontaktne kartice na validator i taj uređaj će označiti uspešno kupljenu kartu zvučnim signalom i porukom na displeju. Svako, plaćanje je zaštićeno višeslojnim mehanizmima zaštite, koji se već primenjuju na Mastercard beskontaktna plaćanja. Pored Mastercard beskontaktnih kartica, plaćanje u vozilima javnog gradskog prevoza moći će da obavljaju i vlasnici digitalnih kartica u mobilnim telefonima.

Predložene su izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, koje traže da bude omogućeno da plaćanje u devizama u Srbiji može da se obavlja i u slučaju kupoprodaje softvera i drugih digitalnih proizvoda na internetu, i to ako se plaćanje vrši preko banaka, platnih institucija i institucije elektronskog novca sa sedištem u Srbiji. Ovo bi trebalo da obraduje domaću IT industriju.

Srbija i Bugarska potpisale su danas Memorandum o saradnji o smanjenju tarifa za roming elektronskih komunikacionih usluga između dve zemlje. No, još bolju vest predstavlja najava Plana za ukidanje rominga između EU i zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti objavljen u maju naredne godine. Objaviće ga evropska komesarka zadužena za digitalnu politiku Marija Gabrijel na samitu u Bugarskoj u maju iduće godine. Lepe vesti.

Dušan DINGARAC

 
.rs
Šta mislite o ovom tekstu?
AI asistenti i privatnost
Bezbednost
WWW vodič
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera