PRIMENA<>
122017<><>

Potraga za devetom planetom

P9 nas čeka

Nove računarske tehnike pomažu astronomima da negde u tami spoljašnjeg Sunčevog sistema pronađu planetu koja sigurno postoji, ali je još uvek nismo otkrili

Od 1930. do 2016. godine, Sunčev sistem je imao devet planeta. Taj broj je smanjen na osam nakon otkrića Eride, patuljaste planete čija je masa veća od Plutonove, iako sama veličina nije. Ovo otkriće rezultovalo je rekvalifikacijom Plutona u patuljastu planetu. Tim Majkla E. Brauna, čoveka koji je otkrio Eridu i tako „zapečatio sudbinu” Plutona, sada radi na pronalaženju objekta koji po veličini i masi odgovara aktuelnim kriterijumima za titulu planete. Štaviše, aktuelni proračuni pokazuju da deveta planeta ima prečnik između dva i četiri puta veći od Zemljinog i da joj je masa oko deset puta veća od mase Plave planete. Kako je onda moguće da su mnogo manja kosmička tela od te „prave” devete planete odavno otkrivena, a od nje ni traga ni glasa? Odgovor leži u tome da je taj objekat veoma daleko od Sunca, izvan spoljašnjih granica Kojperovog pojasa, kao i da ga je, zbog minimalne osvetljenosti, gotovo nemoguće videti teleskopima kojima trenutno raspolažemo. Sem toga, nije tačno da od planete devet nema ni traga ni glasa, jer orbite brojnih do sada otkrivenih tela ukazuju na to da ova planeta mora da postoji, kao i to da se po krajnje ekstremnoj orbiti ipak kreće oko Sunca.

Neptun

Pošto je Pluton sada zvanično patuljast, Neptun je poslednja planeta otkrivena u Sunčevom sistemu koja je veća od Zemlje. Samo lociranje Neptuna prilično je interesantno. Naime, ovu planetu je primetio još Galileo Galilej krajem 1612. godine kada je posmatrao Jupiter, ali je bio ubeđen da se radi o udaljenoj zvezdi zbog retrogradnog kretanja. Nakon što je 1783. godine Vilijem Heršel otkrio Uran, posmatranje ove planete otkrilo je orbitu koja je odstupala od očekivane. Godine 1846. Irben Laverije i Džon Kauč Adams odvojeno objavljuju radove u kojima na osnovu orbite Urana izračunavaju gde bi trebalo da se nalazi „teoretska osma planeta”. Laverije šalje pismo u Berlinsku opservatoriju Johanu Gotfridu Galeu sa uputstvom gde da traži osmu planetu. Istog dana kada je dobio pismo, Gale nalazi Neptun samo jedan stepen dalje od lokacije na kojoj je Laverije predvideo da će biti (Adamsovi proračuni odstupali su dvanaest stepeni). Pošto je Neptun, poslednja planeta otkrivena u Sunčevom sistemu koja je veća od Zemlje, pronađen pre više od 170 godina, naučnike fascinira mogućnost postojanja još jedne velike planete u tamnim obodima našeg sistema. Sem toga, smatraju da je donekle poetično da se za pronalaženje devete planete koristi kompleksnija varijanta istog pristupa koji je rezultovao lociranjem Neptuna – posmatranje orbita brojnih objekata koje odudaraju od predviđenih.

Iako je teorijska osnova za trenutnu etapu lova na P9 naučni rad koji su prošle godine objavili Konstantin Batjagin i Majkl Braun, ova ideja nije novost, a taj rad nije ni prvi ni poslednji koji se bavi ovom temom. Još davne 1880. godine škotski astronom Džordž Forbs je na osnovu posmatranja najudaljenijih tačaka orbita kometa koje kruže oko Sunca pretpostavio da negde na oko 300 astronomskih jedinica (AU, udaljenost Zemlje od Sunca) od naše zvezde mora da postoji teška planeta. Ove godine objavljeno je nekoliko radova koji, iako u manjoj ili većoj meri odudaraju od modela koji predlažu Batjagin i Braun, ne dovode u pitanje pretpostavku da planeta devet postoji, samo je pitanje gde se nalazi u rasponu od 750 do 1200 od Sunca. Bez obzira na tačne detalje svakog od ovih radova, njihovi autori se slažu oko toga da potpuno slučajan (pasivni) nastanak primećenih orbita tela koja se nalaze dalje od Neptuna (trans-neptunski objekti ili TNO) ima ekstremno malu verovatnoću. Kompjuterskim simulacijama nastanka Sunčevog sistema, čiji fokus su upravo TNO, utvrđeno je da je verovatnoća za slučajni razvoj ovakvih orbita manja od 0,007 odsto. Ovakvi brojevi dovode do zaključka da je neophodan dinamični sled događaja kojim bi se objasnilo njihovo kretanje – mora da postoji neki neotkriveni objekt koji je uticao na formiranje njihovih orbita.

Teorija

Deo Sunčevog sistema koji možemo da posmatramo deli se na tri regiona. Kamene planete nalik Zemlji i asteroidni pojas pružaju se od 0,39 do 4,2 AU od Sunca. Od 5 do 30 AU od Sunca nalaze se gasni džinovi, a od 30 do 50 AU je Kojperov pojas i njegovi brojni ledeni objekti. Patuljaste planete nisu jedini značajni TNO veće mase. Uz Pluton i tri patuljaste planete(Erida, Haumea i Makemake) koje je otkrio tim Majkla Brauna, pre deset godina otkriven je i planetoid Sedna sa perihelom (tačka u orbiti najbliža Suncu) od 76 AU, a pre pet godina otkriven je i planetoid koji za sada još uvek nosi naziv 2012 VP113 čiji perihel je 80 AU. Ovi objekti ukazuju na to da je moguće postojanje većih tela sa stabilnim orbitama van granica Kojperovog pojasa, a možda čak i sve do unutrašnjih delova Ortovog oblaka koji počinje na oko 1000 AU od Sunca.

Deveta planeta nije početni cilj ove potrage, nego se nameće kao objašnjenje nekoliko fenomena koje su naučnici primetili tokom višegodišnjeg posmatranja spoljašnjeg Sunčevog sistema. Pre svega grupisanje dalekih orbita objekata u Kojperovom pojasu, udaljenost tela sa ekstremno dugim orbitnim periodima kao što su Sedna i 2012 VP113 kao i poreklo gotovo okomitih, nepravilnih orbita malih tela oko spoljašnjih planeta u Solarnom sistemu (zvanih kentauri). Naime, po trenutnom modelu formiranja Sunčevog sistema, Kojperov pojas je nastao tako što je Neptun svojom masom počeo da izbacuje iz sistema ledene asteroide, čija se ukupna masa procenjuje na oko trideset Zemljinih. Zbog toga bi svaki objekat koji nije potpuno izbačen iz sistema, nego je formirao izduženu elipsastu orbitu, morao da i dalje bude u gravitacionoj vezi sa Neptunom, ali to više nije slučaj. Orbite ovih „ekstremnih trans-neptunskih objekata” (E-TNO, do sada ih je otkriveno dvanaest), uvek su pod velikim uglom na osnovnu ravan u kojoj su sve planete sem Merkura, i kreću se u suprotnom smeru, što ukazuje na dinamičku vezu sa još jednim objektom velike mase – devetom planetom.

Brojni matematički modeli pokazuju kako se deveta planeta lepo uklapa u sisteme planetoida i objekata u Kojperovom pojasu. Zahvaljujući mehanizmu zvanom orbitalna rezonanca, planeta devet i svaki pojedini E-TNO sa kojim je u rezonanci, u redovnim intervalima razmenjuju gravitacionu energiju, što čini njihove orbite stabilnim. To znači da ne dolazi ni do sudara, ni do izbacivanja objekta izvan granica Sunčevog sistema. Ova mehanika podrazumeva da za određeni broj orbita devete planete (a procenjuje se da njen jedan orbitalni ciklus traje oko 15.000 godina) svaki objekat na koji ona utiče takođe obiđe Sunce celi broj puta. Svaki put kada se kretanje ovih tela sinhronizuje i ona se nađu veoma blizu, međusobno privlačenje dodatno stabilizuje njihove orbite.

Dodatni delić slagalice dolazi sa Univerziteta Kaltek gde je prošlog leta postdiplomac Elizabet Bejli došla na ideju da objasni nagib Sunca od šest stepeni u odnosu na osnovnu ravan sistema. Naime, ako se pođe od pretpostavke da Sunce nije menjalo svoj nagib, nego je deveta planeta, tokom oko 4,5 milijardi godina postojanja našeg sistema, polako povukla sve ostale planete za šest stepeni, takva planeta morala bi da ima masu, kao što su predvideli Batjagin i Braun, između dve i četiri puta veću od Zemljine. Prošle zime, timovi astronoma iz Francuske i Brazila nezavisno su potvrdila ove proračune.

Šum u mraku

Ako su nam poznati i teorijska osnova i položaji objekata na koje očigledno utiče deveta planeta, zašto još uvek ne čitamo o epohalnom otkriću i ne biramo ime za novu veliku planetu? Svi problemi koji „koče” definitivno otkrivanje devete planete proizilaze iz njene velike (i dalje neotkrivene) udaljenosti od Sunca. Velika udaljenost znači veliki orbitalni period. Procene udaljenosti od 950 AU i perioda od oko 15.000 godina znače da je takav objekat ekstremno taman i da je, bez kvalitetnije pretpostavke u kom delu ciklusa se trenutno nalazi, gotovo nemoguće naći ga na noćnom nebu. Srećom, kombinacija pametnog softvera i sirove računarske snage priskače u pomoć.

Batjagin i Braun koriste simulator orbitalnih sistema Mercury da bi pratili kako se menjaju putanje više od 200 TNO u skladu sa promenama osnovnih parametara devete planete. U obzir se uzimaju masa planete, njena udaljenost od Sunca, izduženost i nagib orbite, kao i, najbitnije, u kojoj fazi orbitalnog ciklusa se nalazi. Njihova stona radna stanica za samo dva dana izračunava kretanje tokom poslednjih milijardu godina. Parametari devete planete se podešavaju i postepeno sužavaju kako bi se dobio posmatrani položaj TNO. Naravno, kad stoni računar može da izračuna toliko, zašto da se ne iskoristi nešto jače? Istom logikom su se rukovodili Greg Loflin i Sara Milholand sa Univerziteta Jejl koji su unapredili Mercury naprednijim algoritmima za distribuciju verovatnoće (Markovljev lanac Monte Karlo metod), a zatim propustili taj program kroz superračunarski klaster od 1000 jezgara. Za mesec dana su simulirali više od deset triliona (1019) godina kretanja jedanaest E-TNO i dobili rezultate koji se slažu sa proračunima Batjagina i Brauna, ali su dodatno suzili region neba gde treba da se traži deveta planeta – u pravcu sazvežđa Kit i Eridan. Takođe, njihove kalkulacije predviđaju da je deveta planeta od Sunca 28 puta dalje nego Pluton, što znači između 830 i 1380 AU.

Otkako su ovi rezultati objavljeni tokom februara ove godine, teleskopi u opservatorijama na Havajima i u Čileu pretražuju pojas noćnog neba na kom bi deveta planeta trebalo da se nalazi, ali vreme neophodno za usmeravanje teleskopa i posmatranje željenog delića neba je dragocen resurs. Zato je od neprocenjive vrednosti to što već postoji arhiv snimaka tog dela neba (rezolucije 570 megapiksela) koji se prave još od 2013. godine u okviru internacionalna misije Dark Energy Survey.

Problem je u tome što čak i reflektorski teleskopi kao Subaru, sa ogledalom većim od osam metara i digitalnom kamerom teškom tri tone, čija rezolucija je 870 megapiksela, i dalje podležu ograničenjima aktuelnih optičkih teleskopa. Na noćnom nebu često mnoga svetlija tela prave nepoželjan „šum”, zato je neophodna precizna analiza arhiviranih snimaka kako bi se otkrilo šta je pravi kosmički objekat, a šta greška na fotografiji. Par diplomaca sa Univerziteta Berkli potražiće pomoć u „najgoroj noćnoj mori” Ilona Maska – mašinskom učenju. Naime, Majkl Medford i Deni Goldstin planiraju da pomoću „pametnog softvera” analiziraju arhivske snimke napravljene od 2009. do 2016. godine u opservatoriji u San Dijegu.

Nova tehnika koju su razvili ovi studenti zahteva višestruko poređenje velikih serija slika i njihovo obrađivanje na osnovu dobijenih rezultata. Pošto se „šum” javlja nepravilno, ona osvetljenja kojih nema na većini slika se otklanjaju, kao i svi poznati objekti, poput udaljenih zvezda. Nakon toga se među preostalim objektima traže oni čija putanja odgovara predviđenoj putanji devete planete kombinovanjem više snimaka istog dela neba, kako bi se pojačalo signal dobijen od „dobrih kandidata”. Pošto arhiva snimaka može da se kombinuje na više od deset milijardi načina, ideja je da će sistem naučiti kako da izdvoji one koji daju kvalitetne slike potencijalne planete devet. Ovaj program biće pokrenut na Berklijevom superračunaru Cori koji je trenutno peti na listi najmoćnijih superkompjutera na svetu. U pitanju je sistem zasnovan na platformi Cray XC40, sa 76,416 Intel Haswell jezgara i 658,784 jegara Xeon Phi Knights Landing. Medford i Goldstin očekuju da njihov program napravi bar 10,000 pogrešnih snimaka planete devet, ali su svesni i da je svaka greška korak u dobrom pravcu.

• • •

Među naučnicima koji nastavljaju potragu za tajnovitom devetom planetom, optimisti predviđaju da će se to desiti u sledećih nekoliko godina (velike nade polažu se u lansiranje teleskopa Džejms Veb 2019. godine). Oni konzervativniji, pak, misle da ćemo na to otkriće ipak čekati dve-tri decenije. U svakom slučaju, kada deveta planeta konačno bude otkrivena, to će biti znak da je naše razumevanje Sunčevog sistema dostiglo novi nivo i da su naučnici uspešno razvili kvalitetnu platformu za otkrivanje novih misterija za koje se do nedavno mislilo da će zauvek ostati u mraku.

Dragan KOSOVAC

 
 TRŽIŠTE
Digitalna transformacija (2)

 PRIMENA
Potraga za devetom planetom
Šta mislite o ovom tekstu?

 NA LICU MESTA
Huawei razvojni centri u Finskoj
Reboot Infogamer 2017, Zagreb
Devoxx konferencija
Epson prezentacija

 KOMPJUTERI I FILM
Star Wars: The Last Jedi
Paddington 2
Ferdinand
Jumanji: Welcome to the Jungle
Filmovi, ukratko

 VREMENSKA MAŠINA
Amiga CDTV, Half-Life i King Kong

 PRST NA ČELO
Kraja nema, vratimo se na početak
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera